Hlavní obsah

úřední

Přídavné jméno

  1. (související s úřadem, úřady) amtlich, behördlich, offiziellúřední cestouauf dem Amtswegúřední dobadie Öffnungszeitenúřední hodinydie Amtsstunden, die Dienststundenúřední dender Sprechtag
  2. (odměřený, strohý) offiziell, förmlich

Vyskytuje se v

cesta: der Amtswegúřední cesta

hodina: die Amtsstunden, die Dienststundenúřední hodiny

moc: von Amts wegenz moci úřední

pečeť: das Amtssiegelúřední pečeť

razítko: der Amtsstempelúřední razítko

sloh: der Amtsstilúřední sloh

jazyk: die Muttersprache/Amtssprachemateřský/úřední jazyk

postavení: eine amtliche Stellungúřední postavení

Amtsweg: den Amtsweg gehenjít úřední cestou

aufsetzen: eine Amtsmiene aufsetzennasadit komisní/úřední obličej

úřední: auf dem Amtswegúřední cestou