Hlavní obsah

úředně

Příslovce

  • amtlich, behördlich, offiziellnechat úředně ověřit coetw. amtlich beglaubigen lassenúředně oznámit coetw. amtlich bekannt machen

Vyskytuje se v

cesta: úřední cestader Amtsweg

hodina: úřední hodinydie Amtsstunden, die Dienststunden

moc: z moci úřednívon Amts wegen

obhájce: úředně stanovený obhájceder Pflichtverteidiger

pečeť: úřední pečeťdas Amtssiegel

razítko: úřední razítkoder Amtsstempel

sloh: úřední slohder Amtsstil

úřední: úřední cestouauf dem Amtsweg

jazyk: mateřský/úřední jazykdie Muttersprache/Amtssprache

postavení: úřední postaveníeine amtliche Stellung

amtlich: nechat rodný list úředně ověřitdie Geburtsurkunde amtlich beglaubigen lassen

Amtsweg: jít úřední cestouden Amtsweg gehen

aufsetzen: nasadit komisní/úřední obličejeine Amtsmiene aufsetzen

úředně: úředně oznámit coetw. amtlich bekannt machen