Hlavní obsah

Ort

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e/Örter

  1. am Ort v místě, v okolí
  2. an Ort und Stelle (přímo) na místě

Vyskytuje se v

entlegen: in einem entlegenen Ort wohnenbydlet na odlehlém místě

suchen: einen Ort an der Landkarte suchenhledat nějaké místo na mapě

kde: Das ist der Ort, wo ich geboren wurde.To je místo, kde jsem se narodil.

místo: Alles ist an seinem Ort.Všecko je na svém místě.

opředený: ein von Legenden umwitterter Ortpřen. místo opředené pověstmi

posvátný: ein heiliger Ortposvátné místo

poutat se: An den Ort knüpft sich eine Sage.K místu se poutá pověst.

správný: zur rechten Zeit am rechten Ortve správný čas na správném místě

Ort: am Ortv místě, v okolí