Hlavní obsah

město

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (sídlo) die Stadtplán městader Stadtplanhlavní městodie Hauptstadt
  2. hovor.(centrum města) die Stadt, das Zentrumjít do městain die Stadt gehen

Vyskytuje se v

centrum: centrum městadas Stadtzentrum

hlavní: hlavní městodie Hauptstadt

jádro: jádro městader Stadtkern, die Kernstadt

krajský: krajské městodie Kreisstadt

královský: královská městadie Königsstädte

obránce: obránci městadie Stadtverteidiger

okružní: okružní jízda městemdie Stadtrundfahrt

plán: plán městader Stadtplan

prohlídka: prohlídka městadie Stadtbesichtigung

provinciální, provinční: provinční hlavní městodie Provinzhauptstadt

přestavba: přestavba městader Stadtumbau

přístavní: přístavní městodie Hafenstadt

růst: růst města/výrobydas Stadtwachstum/Produktionswachstum

střed: střed městadie Stadtmitte, das Stadtzentrum

blízko: blízko městain der Nähe der Stadt

být: Praha je hlavní město ČR.Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik.

cizí: procestovat cizí městafremde Städte bereisen

courat se: courat se po městěsich in der Stadt herumtreiben

historický: historické jádro městahistorischer Stadtkern

jízda: okružní jízda po městědie Stadtrundfahrt

kout: odlehlý kout městaeine entlegene Ecke der Stadt

kraj: bydlet na kraji městaam Rande der Stadt wohnen

malý: žít na malém městěin einer Kleinstadt leben

mapa: mapa městader Stadtplan

můj, má, mé, moje: mé rodné městomeine Heimatstadt

najíst se: Kde se ve městě levně najíme?Wo kann man in der Stadt billig essen?

nálet: nálet na město/továrnuder Luftangriff auf die Stadt/Fabrik

obklíčit: Město bylo obklíčeno nepřáteli.Die Stadt war von den Feinden umzingelt.

obrana: obrana města/státu/zemědie Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landes

odtrhnout se: Vesnice se odtrhla od města.Das Dorf trennte sich von der Stadt.

okolí: v okolí domu/městain der Hausumgebung/Stadtumgebung

okolní: město a okolní obcedie Stadt und die umliegenden Dörfer

okraj: bydlet na okraji městaam Rande der Stadt wohnen

opačný: bydlet na opačném konci městaam entgegengesetzten Ende der Stadt wohnen

opereta: tradice operety ve městědie Tradition der Operette in der Stadt

osobitost: osobitost městadie Eigenart einer Stadt

ospalý: ospalé městoeine verschlafene Stadt

periferie: bydlet na periférii městaan der Peripherie der Stadt wohnen

počátek: bydlet na počátku městaam Rande der Stadt wohnen

poflakovat se: poflakovat se po městěin der Stadt herumhängen

pojit se: K městu se pojí řada pověstí.Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.

pokraj: na pokraji městaam Rande der Stadt/Stadtrand

poohlédnout se: poohlédnout se ve městěsich in der Stadt umtun

potulovat se: Ve městě se potuluje vrah.Ein Mörder treibt sich in der Stadt herum.

povýšit: Vesnice povýšila na město.Ein Dorf wurde zur Stadt erhoben.

proletět: proletět nad městemdie Stadt überfliegen

provést: provést cizince po městěden Ausländer durch die Stadt führen

přehnat se: Městem se přehnala bouřka.Der Sturm umbrauste die Stadt.

převalit se: Vlna násilí se převalila městem.Eine Welle der Gewalt rollte durch die Stadt.

přistěhovat se: přistěhovat se do městain die Stadt zuziehen

ráz: starobylý ráz městaaltertümliches Gepräge der Stadt

rozkřiknout se: Zpráva se brzy rozkřikla po městě.Die Nachricht hat sich bald in der Stadt herumgesprochen.

roznést: roznést novinku (po městě)die Nachricht (in der Stadt) verbreiten

roznést se: Novinka se rychle roznesla po městě.Die Neuigkeit verbreitete sich schnell in der Stadt.

rozprostírat se: Město se rozprostírá v údolí.Die Stadt erstreckt sich im Tal.

řádit: Ve městě řádí zloději.Diebe treiben in der Stadt ihr Unwesen.

sousední: sousední stát/městoder Nachbarstaat/die Nachbarstadt

spěšně: spěšně opustit městodie Stadt eilig verlassen

svézt se: Svezeš se se mnou do města?Fährst du in die Stadt mit?

úpatí: Město leží na úpatí hor.Die Stadt liegt am Fuß der Berge.

vévodit: Městu vévodí hrad.Eine Burg thront über der Stadt.

vláčet: Vláčela ho po městě.Sie schleppte ihn durch die Stadt.

vláčet se: vláčet se městemsich durch die Stadt schleppen

vně: vně městaaußerhalb der Stadt

vpadnout: Vojáci vpadli do hlavního města.Die Soldaten fielen in die Hauptstadt ein.

vymetený: Město bylo jako vymetené.Die Stadt war wie leer gefegt.

vyznat se: vyznat se ve městěsich in der Stadt auskennen

vzkvétat: Město vzkvétá.Die Stadt blüht auf.

zabloudit: zabloudit ve městěsich in der Stadt verlaufen

zalíbit se: Ve městě se mu zalíbilo.Er fand Gefallen an der Stadt.

zčásti: Město bylo za války zčásti zničeno.Die Stadt wurde im Krieg teilweise zerstört.

ztratit se: ztratit se v neznámém městěsich in einer fremden Stadt verlieren