Hlavní obsah

vně

Předložka

Vyskytuje se v

vně: vně městaaußerhalb der Stadt

außen: vně a uvnitřaußen und innen