Hlavní obsah

počátek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (doba vzniku) der Anfang, der Beginnod počátkuvon Anfang anna počátku rokuam Anfang des Jahrespočátek školního rokuder Schuljahresbeginn
  2. (okraj) der Anfang, der Randbydlet na počátku městaam Rande der Stadt wohnenna počátek uliceam Anfang der Straße
  3. (úvodní část) der Anfangpočátek větyder Satzanfang

Vyskytuje se v

počátkem: počátkem padesátých letanfangs der fünfziger Jahre

počátkem: Stalo se to počátkem jara.Es passierte zu Beginn des Frühlings.

z, ze: z počátkuzu Beginn, anfangs

Anfang: von den Anfängenod počátků

anfangs: anfangs der dreißiger Jahrepočátkem třicátých let