Hlavní obsah

vesnice

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (malé sídlo) das Dorfpřen. španělská vesniceböhmisches Dorf
  2. (venkov) das Landbydlet na vesniciauf dem Land wohnen

Vyskytuje se v

olympijský: olympijská vesniceolympisches Dorf, das Olympiadorf

podhorský: podhorská vesnicedas Vorgebirgsdorf

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

odtrhnout se: Vesnice se odtrhla od města.Das Dorf trennte sich von der Stadt.

povýšit: Vesnice povýšila na město.Ein Dorf wurde zur Stadt erhoben.

rozvedený: Plyn je rozvedený po celé vesnici.Das ganze Dorf wird mit Gas versorgt.

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

vyhořet: Část vesnice vyhořela.Ein Teil des Dorfes ist niedergebrannt.

vypálit: Vojáci vypálili celou vesnici.Soldaten haben das ganze Dorf niedergebrannt.

zapadlý: zapadlá vesniceein abgelegenes Dorf

znát: znát cestu do vesniceden Weg ins Dorf kennen

zpustošit: zpustošit nepřátelskou vesniciein feindliches Dorf ausplündern

život: život na vesnicidas Leben auf dem Lande

španělský: To je pro mne španělská vesnice.Das sind böhmische Dörfer für mich.

abbrennen: Dörfer abbrennenvypalovat vesnice

Ausgang: am Ausgang des Dorfesna (o)kraji vesnice

Dorf: das Leben auf dem Dorfživot na vesnici

leben: auf dem Lande lebenbydlet na vesnici

schocken: Die Bürger des Dorfes waren geschockt.Obyvatelé vesnice byli šokováni.