Hlavní obsah

vesnice

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (malé sídlo) das Dorfpřen. španělská vesniceböhmisches Dorf
  2. (venkov) das Landbydlet na vesniciauf dem Land wohnen

Vyskytuje se v

olympijský: olympijská vesniceolympisches Dorf, das Olympiadorf

podhorský: podhorská vesnicedas Vorgebirgsdorf

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

odtrhnout se: Vesnice se odtrhla od města.Das Dorf trennte sich von der Stadt.

povýšit: Vesnice povýšila na město.Ein Dorf wurde zur Stadt erhoben.

rozvedený: Plyn je rozvedený po celé vesnici.Das ganze Dorf wird mit Gas versorgt.

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

vyhořet: Část vesnice vyhořela.Ein Teil des Dorfes ist niedergebrannt.

vypálit: Vojáci vypálili celou vesnici.Soldaten haben das ganze Dorf niedergebrannt.

zapadlý: zapadlá vesniceein abgelegenes Dorf

znát: znát cestu do vesniceden Weg ins Dorf kennen

zpustošit: zpustošit nepřátelskou vesniciein feindliches Dorf ausplündern

život: život na vesnicidas Leben auf dem Lande

španělský: To je pro mne španělská vesnice.Das sind böhmische Dörfer für mich.

abbrennen: vypalovat vesniceDörfer abbrennen

Ausgang: na (o)kraji vesniceam Ausgang des Dorfes

Dorf: život na vesnicidas Leben auf dem Dorf

leben: bydlet na vesniciauf dem Lande leben

schocken: Obyvatelé vesnice byli šokováni.Die Bürger des Dorfes waren geschockt.

vesnice: přen. španělská vesniceböhmisches Dorf