Hlavní obsah

Dorf

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er

  1. ves(nice)das Leben auf dem Dorfživot na vesnici
  2. vesnice obyvatelé

Vyskytuje se v

abbrennen: Dörfer abbrennenvypalovat vesnice

Ausgang: am Ausgang des Dorfesna (o)kraji vesnice

schocken: Die Bürger des Dorfes waren geschockt.Obyvatelé vesnice byli šokováni.

Dorf: olympisches Dorfolympijská vesnice