Hlavní obsah

Dorf

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er

  1. ves(nice)das Leben auf dem Dorfživot na vesnici
  2. vesnice obyvatelé

Vyskytuje se v

abbrennen: Dörfer abbrennenvypalovat vesnice

Ausgang: am Ausgang des Dorfesna (o)kraji vesnice

schocken: Die Bürger des Dorfes waren geschockt.Obyvatelé vesnice byli šokováni.

olympijský: olympisches Dorf, das Olympiadorfolympijská vesnice

vesnice: böhmisches Dorfpřen. španělská vesnice

nedaleký: Er wohnt im nahen Dorf.Bydlí v nedaleké vesnici.

odtrhnout se: Das Dorf trennte sich von der Stadt.Vesnice se odtrhla od města.

okolní: die Stadt und die umliegenden Dörferměsto a okolní obce

povýšit: Ein Dorf wurde zur Stadt erhoben.Vesnice povýšila na město.

rozvedený: Das ganze Dorf wird mit Gas versorgt.Plyn je rozvedený po celé vesnici.

samotný: am gleichen Ende des Dorfesna samotném konci vesnice

vést: Dieser Weg führt ins Dorf.Tato cesta vede do vsi.

vyhořet: Ein Teil des Dorfes ist niedergebrannt.Část vesnice vyhořela.

vypálit: Soldaten haben das ganze Dorf niedergebrannt.Vojáci vypálili celou vesnici.

zapadlý: ein abgelegenes Dorfzapadlá vesnice

znát: den Weg ins Dorf kennenznát cestu do vesnice

zpustošit: ein feindliches Dorf ausplündernzpustošit nepřátelskou vesnici

španělský: Das sind böhmische Dörfer für mich.To je pro mne španělská vesnice.

Dorf: das Leben auf dem Dorfživot na vesnici