Hlavní obsah

Dorf

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er

  1. ves(nice)das Leben auf dem Dorfživot na vesnici
  2. vesnice obyvatelé

Vyskytuje se v

abbrennen: Dörfer abbrennenvypalovat vesnice

Ausgang: am Ausgang des Dorfesna (o)kraji vesnice

schocken: Die Bürger des Dorfes waren geschockt.Obyvatelé vesnice byli šokováni.

olympijský: olympijská vesniceolympisches Dorf, das Olympiadorf

vesnice: přen. španělská vesniceböhmisches Dorf

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

odtrhnout se: Vesnice se odtrhla od města.Das Dorf trennte sich von der Stadt.

okolní: město a okolní obcedie Stadt und die umliegenden Dörfer

povýšit: Vesnice povýšila na město.Ein Dorf wurde zur Stadt erhoben.

rozvedený: Plyn je rozvedený po celé vesnici.Das ganze Dorf wird mit Gas versorgt.

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

vést: Tato cesta vede do vsi.Dieser Weg führt ins Dorf.

vyhořet: Část vesnice vyhořela.Ein Teil des Dorfes ist niedergebrannt.

vypálit: Vojáci vypálili celou vesnici.Soldaten haben das ganze Dorf niedergebrannt.

zapadlý: zapadlá vesniceein abgelegenes Dorf

znát: znát cestu do vesniceden Weg ins Dorf kennen

zpustošit: zpustošit nepřátelskou vesniciein feindliches Dorf ausplündern

španělský: To je pro mne španělská vesnice.Das sind böhmische Dörfer für mich.