Hlavní obsah

znát

Vyskytuje se v

znát: být znátbýt vidět zu sehen* sein*

osobně: znát osobně kohoj-n persönlich kennen

dát: nedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassen

doslech: znát koho/co z doslechuj-n vom Hörensagen kennen

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

moc: Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

nemnohý: znát nemnohá tajemstvíein paar Geheimnisse kennen

odněkud: Odněkud ho znám.Ich kenne ihn irgendwoher.

on, ona, ono: Od nich neznám nikoho.Von ihnen kenne ich keinen.

pasivně: pasivně znát cizí jazykeine Fremdsprache passiv können

povrchně: znát jen povrchně koho/coj-n/etw. nur flüchtig kennen

povšechně: povšechně znát koho/coj-n im Allgemeinen kennen

z, ze: znát koho/co jen z doslechuj-n/etw. nur vom Hörensagen kennen

zkušenost: znát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennen

znát se: Znáte se?Kennt ihr euch?

zpaměti: Už to znám zpaměti!Ich kenne das schon auswendig!

bota: znát koho/co jako své botyj-n/etw. wie seine Westentasche/Hosentasche kennen

vidění: Známe se jen od vidění.Wir kennen uns nur vom Sehen.

ansehen: Znám ho jen od vidění.Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.

der, die, das: Tuto paní znám, ale tu druhou ne.Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.

euch: Já už vás znám.Ich kenne euch schon.

glauben: Domníval se, že toho muže zná.Er glaubte, den Mann zu kennen.

Grenze: Jeho nadšení neznalo mezí.Seine Begeisterung kannte keine Grenzen.

her: Znám ho od školních let.Ich kenne ihn von der Schulzeit her.

ihresgleichen: Znám ji a jí podobné.Ich kenne sie und ihresgleichen.

jemand: Znám někoho, kdo tam již pracuje.Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.

kennen: znát co jen z doslechuetw. nur vom Hörensagen kennen

magisch: znát magickou formulieine magische Formel kennen

Not: ne(po)znat nouzikeine Not kennen

schon: Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!

Schranke: neznat mezíkeine Schranken kennen

Schwäche: znát své slabé stránkyseine Schwächen kennen

seinesgleichen: Znám jeho a jemu podobné.Ich kenne ihn und seinesgleichen.

solcherlei: Takové výmluvy znám!Solcherlei Ausreden kenne ich!

uns: Znají nás.Sie kennen uns.

vielerlei: Znám všelijaké lidi.Ich kenne vielerlei Menschen.

wann: Odkdy se znáte?Seit wann kennt ihr euch?

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.