Hlavní obsah

wann

Příslovce

  1. kdy časověSeit wann kennt ihr euch?Odkdy se znáte?Bis wann willst du bleiben?Dokdy chceš zůstat?
  2. kdy za jakých podmínek

Vyskytuje se v

immer: ať už ... kdykoliwann (auch) immer

wann: tu a tam, někdy, občasdann und wann

ablaufen: Kdy vyprší smlouva?Wann läuft der Vertrag ab?

denn: Kdy už to konečně pochopíš?Wann begreifst du das denn endlich?

fahren: Kdy jede příští tramvaj?Wann fährt die nächste Straßenbahn?

feststehen: Už je jisté, kdy se vezmou?Steht schon fest, wann sie heiraten?

gebären: Kdy ses narodil?Wann bist du geboren?

nur: Přijď, kdykoliv jen budeš chtít.Komm, wann immer du nur willst.

reisen: Kdy odjíždíš?Wann reist du?

Zug: Kdy jede další vlak do Berlína?Wann geht der nächste Zug nach Berlin?

dozvědět se: Kdy ses to dozvěděl?Wann hast du es erfahren?

jít: V kolik jdeš?Wann gehst du los?

kdy: Kdy ses narodil?Wann bist du geboren?

nakdy: Nakdy mám koupit lístky?Für wann soll ich die Karten kaufen?

naposled: Kdy jsme se viděli naposled?Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?

narodit se: Kdy ses narodil?Wann bist du geboren?

odkdy: Odkdy to víš?Seit wann weißt du das?

přestat: Neví, kdy přestat.Er weiß nicht, wann aufzuhören.

vracet se: Kdy se vracíš zpátky?Wann fährst du zurück?

vyplout: Kdy parník vypluje?Wann fährt das Dampfschiff ab?

dann: někdy, tu a tam občasdann und wann