Hlavní obsah

zkušenost

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Erfahrung, die Empirieznát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennenvyměňovat si zkušenosti s kýmmit j-m Erfahrungen austauschenživotní zkušenostidie Lebenserfahrungen

Vyskytuje se v

bohatý: reich an Erfahrungen seinmít bohaté zkušenosti

drahý: wertvolle Erfahrungendrahé zkušenosti

obohatit: seine Erfahrungen bereichernobohatit své zkušenosti

umoudřit se: Nach der Erfahrung kam er endlich zur Vernunft.Po té zkušenosti se konečně umoudřil.

bitter: bittere Erfahrungen machennasbírat hořké zkušenosti

Erfahrung: mit etw. Erfahrungen habenmít s čím zkušenosti

mehrjährig: mehrjährige Erfahrung in etw. habenmít několikaletou zkušenost v čem

so wenig: Ich habe so wenig Erfahrung wie er.Mám tak málo zkušeností jako on.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

zu wenig: Sie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.

zkušenost: etw. aus eigener Erfahrung kennenznát co z vlastní zkušenosti