Hlavní obsah

ansehen

Slovesosieht an, a, e

  1. j-n/etw. (po)dívat se na koho/co na řečníka ap., prohlížet (si) koho/co budovu ap.Sieh mich nicht so an!Nedívej se na mě tak!sich eine Stadt ansehenprohlížet si město
  2. etw. Akk dívat se na co, sledovat film ap., prohlížet si co nový byt ap.
  3. sich ansehen vypadat, zdát seDas sieht sich ganz hübsch an.To vypadá docela hezky.
  4. j-m etw. Akk (z)pozorovat, vidět co na kom
  5. als j-n/etw. vidět jako koho/co, dívat se jako na koho/co, považovat za koho/co posuzovat, hodnotit

Vyskytuje se v

Seite: dívat se na koho svrchuj-n von der Seite ansehen

durchdringen: pronikavě se dívat na kohoj-n durchdringend/mit durchdringendem Blick ansehen

feindselig: nenávistně se na koho dívatj-n feindselig ansehen

Gegend: prohlédnout si krajinusich die Gegend ansehen

scheel: dívat se na koho nevraživěj-n scheel ansehen

spöttisch: posměšně si prohlížet kohoj-n spöttisch ansehen

verstohlen: nenápadně si prohlížet kohoj-n verstohlen ansehen

dívat se: dívat se na problém jinakdas Problem anders ansehen

druhý: Dívali se jeden na druhého.Sie haben sich gegenseitig angesehen.

hledět: hledět na koho/coj-n/etw. anschauen/ansehen/anblicken

mrazit: Při pohledu na něj mě mrazí.Mich fröstelt, wenn ich ihn ansehe.

nazírat: nazírat optimisticky na životdas Leben optimistisch ansehen

nechápavě: nechápavě si prohlížet koho/cosich j-n/etw. verständnislos ansehen

obrazárna: prohlédnout si obrazárnusich die Gemäldegalerie ansehen

omrknout: Musím omrknout situaci.Ich muss mir die Situation ansehen.

ospale: koho si ospale prohlížetsich j-n schlaftrunken ansehen

pohledět: pohlédnout na hodinkydie Uhr ansehen

pronikavě: pronikavě se dívat na koho/cosich j-n/etw. durchdringend ansehen

přívětivě: přívětivě se dívat na kohoj-n sanft ansehen

satelit: přen. sledovat co na satelitusich etw. über Satellit ansehen

vděčně: vděčně na koho pohlédnoutj-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfen

vyčítavě: Vyčítavě se na ni podíval.Er hat sie vorwurfsvoll angesehen.

ansehen: vypadat, zdát sesich ansehen