Hlavní obsah

vidění

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (vnímání zrakem) das Sehenbýt k viděnízu sehen seinstát za viděnísehenswert sein
  2. (vidina) das Wahnbild, die Vision

Vyskytuje se v

vidět: Man sieht, dass ...Je vidět, že ...

výše: siehe obenviz výše

co: Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.Co má novou práci, neviděl jsem ho.

černě: alles schwarz sehenvidět vše černě

daleko: weit in die Zukunft sehenvidět daleko do budoucnosti

dvojitě: alles doppelt sehenvidět všechno dvojitě

dvojmo: doppelt sehenhovor. vidět dvojmo

hned: Das sieht man nicht so oft.To se hned tak nevidí.

jaktěživ: Wer hat es je gesehen?Kdo to jaktěživ viděl?

kdyby: Wenn du es nur gesehen hättest!Kdybys to jen viděl!

kus: ein Stück Welt gesehen habenvidět kus světa

minimální: mindestens haltbar bis: siehe Packungminimální trvanlivost: viz obal

naposled: Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?Kdy jsme se viděli naposled?

odkrytý: Freigelegte Malereien sind sehenswert.Odkryté malby stojí za vidění.

plastický: plastisches Sehenplastické vidění

postava: in der Ferne eine dunkle Gestalt sehenvidět v dálce tmavou postavu

sám, sama, samo, samý: Sie hat es selbst gesehen.Sama to viděla.

tak: Siehst du das auch so?Vidíš to také tak?

ti, ty, ta: Siehst du die Berge in der Ferne?Vidíš ty hory v dáli?

úhel: etw. aus einer anderen Sicht sehenvidět co z jiného úhlu

vidět se: Wir sehen uns jede Woche.Vidíme se každý týden.

znát: j-n nur vom Sehen kennenznát koho jen od vidění

chlup: ein Haar in jeder Suppe findenvidět na čem (každý) chlup

moct: j-n/etw. nicht (mehr) ausstehen könnennemoci koho/co (ani) vidět

rudě: rotsehenvidět rudě

růžový: etw. durch eine rosarote Brille sehenvidět co růžovými brýlemi

haltbar: mindestens haltbar bis: siehe Packungminimální trvanlivost: viz obal

Zusammenhang: etw. im Zusammenhang sehenvidět co v souvislostech

Anlass: keinen Anlass zur Entschuldigung sehennevidět důvod k omluvě

ansehen: Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.Znám ho jen od vidění.

demnächst: Sie werden demnächst heiraten.Co nevidět se budou brát.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

finden: Ich finde nichts daran.Nic na tom nevidím.

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

haben: Ich habe ihn gesehen.Viděl jsem ho.

herauskommen: Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.Viděl jsem ho vyjít z domu.

ihn: Hast du ihn gesehen?Viděl jsi ho?

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

Seele: Keine Seele war zu sehen.Nebyla vidět ani duše.

sehen: Sie sieht nur noch auf/mit einem Auge.Vidí už jen na jedno oko.

selbst: Sie hatte es selbst gesehen.Sama to viděla (na vlastní oči).

sie: Hast du Gabi gesehen? – Ja, sie ist im Garten.Neviděl jsi Gabi? – Viděl, je v zahradě.

sooft: Sooft ich sie sehe, freue ich mich.Vždy, když ji vidím, mám radost.

Welt: Ich bin viel in der Welt herumgekommen.Viděl jsem (pěkný) kus světa.

fortkommen: Mach, dass du fortkommst!Už ať tě tu nevidím!, Vypadni!

vidění: zu sehen seinbýt k vidění