Hlavní obsah

vidění

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (vnímání zrakem) das Sehenbýt k viděnízu sehen seinstát za viděnísehenswert sein
  2. (vidina) das Wahnbild, die Vision

Vyskytuje se v

vidět: Je vidět, že ...Man sieht, dass ...

výše: viz výšesiehe oben

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

černě: vidět vše černěalles schwarz sehen

daleko: vidět daleko do budoucnostiweit in die Zukunft sehen

dvojitě: vidět všechno dvojitěalles doppelt sehen

dvojmo: hovor. vidět dvojmodoppelt sehen

hned: To se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.

jaktěživ: Kdo to jaktěživ viděl?Wer hat es je gesehen?

kdyby: Kdybys to jen viděl!Wenn du es nur gesehen hättest!

kus: vidět kus světaein Stück Welt gesehen haben

minimální: minimální trvanlivost: viz obalmindestens haltbar bis: siehe Packung

naposled: Kdy jsme se viděli naposled?Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?

odkrytý: Odkryté malby stojí za vidění.Freigelegte Malereien sind sehenswert.

plastický: plastické viděníplastisches Sehen

postava: vidět v dálce tmavou postavuin der Ferne eine dunkle Gestalt sehen

sám, sama, samo, samý: Sama to viděla.Sie hat es selbst gesehen.

tak: Vidíš to také tak?Siehst du das auch so?

ti, ty, ta: Vidíš ty hory v dáli?Siehst du die Berge in der Ferne?

úhel: vidět co z jiného úhluetw. aus einer anderen Sicht sehen

vidět: vidět z blízka koho/coj-n/etw. aus der Nähe sehen

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Schön dich zu sehen.

vidět se: Vidíme se každý týden.Wir sehen uns jede Woche.

znát: znát koho jen od viděníj-n nur vom Sehen kennen

chlup: vidět na čem (každý) chlupein Haar in jeder Suppe finden

moct: nemoci koho/co (ani) vidětj-n/etw. nicht (mehr) ausstehen können

rudě: vidět ruděrotsehen

růžový: vidět co růžovými brýlemietw. durch eine rosarote Brille sehen

haltbar: mindestens haltbar bis: siehe Packungminimální trvanlivost: viz obal

Zusammenhang: etw. im Zusammenhang sehenvidět co v souvislostech

Anlass: keinen Anlass zur Entschuldigung sehennevidět důvod k omluvě

ansehen: Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.Znám ho jen od vidění.

demnächst: Sie werden demnächst heiraten.Co nevidět se budou brát.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

finden: Ich finde nichts daran.Nic na tom nevidím.

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

haben: Ich habe ihn gesehen.Viděl jsem ho.

herauskommen: Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.Viděl jsem ho vyjít z domu.

ihn: Hast du ihn gesehen?Viděl jsi ho?

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

Seele: Keine Seele war zu sehen.Nebyla vidět ani duše.

sehen: Sie sieht nur noch auf/mit einem Auge.Vidí už jen na jedno oko.

selbst: Sie hatte es selbst gesehen.Sama to viděla (na vlastní oči).

sie: Hast du Gabi gesehen? – Ja, sie ist im Garten.Neviděl jsi Gabi? – Viděl, je v zahradě.

sooft: Sooft ich sie sehe, freue ich mich.Vždy, když ji vidím, mám radost.

Welt: Ich bin viel in der Welt herumgekommen.Viděl jsem (pěkný) kus světa.

fortkommen: Mach, dass du fortkommst!Už ať tě tu nevidím!, Vypadni!