Hlavní obsah

rudě

Příslovce

Vyskytuje se v

hvězda: roter/fünfzackiger Sternrudá/pěticípá hvězda

měděný: das Kupfererzměděná ruda

rudý: feuerrot vor Zorn seinbýt rudý vztekem

titanový: das Titanerzminer. titanová ruda

uranový: das Uranerzuranová ruda

zinkový: das Zinkerzgeol. zinková ruda

železný: das Eisenerzgeol. železná ruda

rudě: rot gefärbtrudě zbarvený

vytěžit: Wie viel Erz wird pro Tag abgebaut?Kolik rudy je vytěženo za den?

Zorn: rot vor Zorn seinbýt vzteky rudý

ruda: das Uranerzuranová ruda