Hlavní obsah

Zorn

Der, podstatné jméno~(e)s

Vyskytuje se v

außer: být zlostí bez sebeaußer sich vor Zorn sein

flammend: sršet vášnivým hněvemvor flammendem Zorn funkeln

auffahren: vybuchnout hněvemvor Zorn auffahren

verhalten: potlačovaný hněvverhaltener Zorn

rudý: být rudý vztekemfeuerrot vor Zorn sein

hněv: vylít si na kom hněvseinen Zorn an j-m auslassen

krotit: krotit svůj hněvseinen Zorn zügeln

sršet: přen. Jeho oči srší zlostí.Seine Augen funkeln vor Zorn.

stupňovat: stupňovat čí hněvj-s Zorn steigern

utišit: utišit čí hněvj-s Zorn beschwichtigen

utlumit: utlumit čí hněvj-s Zorn dämpfen

vybít se: Jeho vztek se ještě nevybil.Sein Zorn hat sich noch nicht entladen.

vzplanout: Hněv v něm prudce vzplál.Zorn flammte in ihm auf.

zlost: dostat zlost na kohoin Zorn auf/über j-n geraten

vztek: vylít si na kom vztekseinen Zorn an j-m auslassen

Zorn: být vzteky rudýrot vor Zorn sein