Hlavní obsah

Punkt

Vyskytuje se v

Distanz: Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.

durchgehen: projít co bod po bodu/slovo od slovaetw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehen

setzen: napsat tečkueinen Punkt setzen

Punkt: temné místo něčí minulosti ap.ein dunkler Punkt