Hlavní obsah

Hilfe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. pomoc lékařská, finanční ap.j-n zu Hilfe rufenvolat koho na pomocj-m zu Hilfe kommen/eilenpřijít/spěchat komu na pomocdie Hilfe anbietennabízet pomoc
  2. podpora, pomoc peněžitá
  3. pomocný prostředek, pomocník mechanický ap.
  4. (vý)pomoc, pomocná sílaeine Hilfe einstellenzaměstnat pomocnou sílu

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. Erste Hilfe první pomoc ošetření zraněnéhoErste Hilfe leistenposkytnout první pomoc

Vyskytuje se v

Hilfe: Erste Hilfeprvní pomoc ošetření zraněného

anbieten: j-m seine Hilfe anbietennabídnout komu pomoc

herbeirufen: Hilfe herbeirufenpřivolat pomoc

kommen: j-m zu Hilfe kommenkomu přijít na pomoc, pomoci

leisten: j-m Hilfe leistenpomoci komu

belohnen: Sie belohnte ihn für seine Hilfe mit 100 Euro.Za pomoc ho odměnila 100 eury.

hoch: Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.Vysoce si cením jeho pomoci.

rufen: um/nach Hilfe rufenvolat o pomoc

schreien: um Hilfe schreienkřičet o pomoc

tätig: eine tätige Hilfe leistenposkytnout účinnou pomoc

versagen: j-m seine Hilfe/Unterstützung versagenodmítnout komu pomoc/podporu

versprechen: j-m Hilfe versprechen(při)slíbit pomoc komu

boží: mit Gottes Hilfes pomocí boží

pomoc: die Erste Hilfemed. první pomoc

první: Erste Hilfemed. první pomoc

záchrana: j-m Hilfe gebendávat komu záchranu při cvičení

jinde: die Hilfe anderswo suchenhledat pomoc jinde

kolegiální: kollegiale Hilfekolegiální pomoc

nadít se, nadát se: Bald erwarten wir eine Hilfe.Brzy se nadějeme pomoci.

odměnit se: j-n für seine Hilfe belohnenodměnit se komu za pomoc

odmítnout: die Hilfe ablehnenodmítnout pomoc

odvděčit se: j-m seine Hilfe lohnenodvděčit se komu za pomoc

požádat: j-n um Hilfe bittenpožádat koho o pomoc

prosba: eine Bitte um Hilfeprosba o pomoc

přiskočit: j-m zu Hilfe springenpřiskočit komu na pomoc

přispěchat: j-m zu Hilfe herbeieilenpřispěchat komu na pomoc

přivolat: Hilfe herbeirufenpřivolat pomoc

rychlý: schnelle Hilferychlá pomoc

tvůj, tvá, tvé, tvoje: mit deiner Hilfes tvou pomocí

vděčit: den Freunden die Hilfe verdankenvděčit přátelům za pomoc

vozíčkář: die Hilfe für die Rollstuhlfahrerpomoc vozíčkářům

zakřičet: um Hilfe rufenzakřičet o pomoc

žádat: j-n um Hilfe bittenžádat koho o pomoc