Hlavní obsah

Hilfe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. pomoc lékařská, finanční ap.j-n zu Hilfe rufenvolat koho na pomocj-m zu Hilfe kommen/eilenpřijít/spěchat komu na pomocdie Hilfe anbietennabízet pomoc
  2. podpora, pomoc peněžitá
  3. pomocný prostředek, pomocník mechanický ap.
  4. (vý)pomoc, pomocná sílaeine Hilfe einstellenzaměstnat pomocnou sílu

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. Erste Hilfe první pomoc ošetření zraněnéhoErste Hilfe leistenposkytnout první pomoc

Vyskytuje se v

anbieten: j-m seine Hilfe anbietennabídnout komu pomoc

herbeirufen: Hilfe herbeirufenpřivolat pomoc

kommen: j-m zu Hilfe kommenkomu přijít na pomoc, pomoci

leisten: j-m Hilfe leistenpomoci komu

belohnen: Sie belohnte ihn für seine Hilfe mit 100 Euro.Za pomoc ho odměnila 100 eury.

hoch: Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.Vysoce si cením jeho pomoci.

rufen: um/nach Hilfe rufenvolat o pomoc

schreien: um Hilfe schreienkřičet o pomoc

tätig: eine tätige Hilfe leistenposkytnout účinnou pomoc

versagen: j-m seine Hilfe/Unterstützung versagenodmítnout komu pomoc/podporu

versprechen: j-m Hilfe versprechen(při)slíbit pomoc komu

boží: s pomocí božímit Gottes Hilfe

pomoc: med. první pomocdie Erste Hilfe

první: med. první pomocErste Hilfe

záchrana: dávat komu záchranu při cvičeníj-m Hilfe geben

jinde: hledat pomoc jindedie Hilfe anderswo suchen

kolegiální: kolegiální pomockollegiale Hilfe

nadít se, nadát se: Brzy se nadějeme pomoci.Bald erwarten wir eine Hilfe.

odměnit se: odměnit se komu za pomocj-n für seine Hilfe belohnen

odmítnout: odmítnout pomocdie Hilfe ablehnen

odvděčit se: odvděčit se komu za pomocj-m seine Hilfe lohnen

podpora: Podniky mohou zažádat o státní podporu.Die Unternehmen können staatliche Hilfe beantragen.

pomoc: volat o pomocum Hilfe rufen

pomoc: obrátit se o pomoc ke komu, na kohosich an j-n um Hilfe wenden

požádat: požádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

prosba: prosba o pomoceine Bitte um Hilfe

přiskočit: přiskočit komu na pomocj-m zu Hilfe springen

přispěchat: přispěchat komu na pomocj-m zu Hilfe herbeieilen

přivolat: přivolat pomocHilfe herbeirufen

rychlý: rychlá pomocschnelle Hilfe

tvůj, tvá, tvé, tvoje: s tvou pomocímit deiner Hilfe

vděčit: vděčit přátelům za pomocden Freunden die Hilfe verdanken

vozíčkář: pomoc vozíčkářůmdie Hilfe für die Rollstuhlfahrer

zakřičet: zakřičet o pomocum Hilfe rufen

žádat: žádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten