Hlavní obsah

Helfer

Der, podstatné jméno~s, ~

  • pomocníkein Helfer in der Notpřítel v nouzi

Vyskytuje se v

pomocník: einen guten/schlechten Helfer habenmít dobrého/špatného pomocníka

zdatný: ein tüchtiger Helferzdatný pomocník

Helfer: ein Helfer in der Notpřítel v nouzi