Hlavní obsah

pověst

Vyskytuje se v

opředený: přen. místo opředené pověstmiein von Legenden umwitterter Ort

pojit se: K městu se pojí řada pověstí.Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.

poutat se: K místu se poutá pověst.An den Ort knüpft sich eine Sage.

špatný: špatná pověstschlechter Ruf

Überlieferung: ústní předávání pověstímündliche Überlieferung von Sagen

Zeit: pověst ze starých časůeine Sage aus alter Zeit

Geruch: mít špatnou pověstin einen schlechten Geruch kommen

Name: mít dobrou pověsteinen guten Namen haben

Ruf: dbát o svou pověstauf seinen Ruf achten

pověst: národní pověstidie Volkssagen