Hlavní obsah

pověst

Vyskytuje se v

opředený: přen. místo opředené pověstmiein von Legenden umwitterter Ort

pojit se: K městu se pojí řada pověstí.Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.

poutat se: K místu se poutá pověst.An den Ort knüpft sich eine Sage.

špatný: špatná pověstschlechter Ruf

Überlieferung: mündliche Überlieferung von Sagenústní předávání pověstí

Zeit: eine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časů

Geruch: in einen schlechten Geruch kommenmít špatnou pověst

Name: einen guten Namen habenmít dobrou pověst

Ruf: auf seinen Ruf achtendbát o svou pověst