Hlavní obsah

hledat

Nedokonavé sloveso

  1. (něco ztraceného ap.) suchenhledat co po kapsáchetw. in den Taschen suchen
  2. (byt ap.) suchenhledat nový byteine neue Wohnung suchenhledat informace na internetuInformationen im Internet suchenhledat nejkratší cestuden kürzesten Weg suchen
  3. (pátrat po někom) suchen, fahnden nach j-mhledat viníkanach dem Schuldigen suchen

Vyskytuje se v

druh: hledat životního druhaeinen Lebenspartner suchen

jinde: hledat pomoc jindedie Hilfe anderswo suchen

místo: hledat si nové místoeine neue Stelle suchen

obživa: hledat lepší obživubesseren Unterhalt suchen

práce: hledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/finden

rada: hledat u koho radubei j-m einen Ratschlag suchen

slovník: hledat ve slovníkuim Wörterbuch nachschlagen

sotva: Sotva odešel z kanceláře, někdo ho hledal.Kaum war er aus dem Büro gegangen, suchte ihn jemand.

seno: hledat jako jehlu v kupce senaeine Stecknadel im Heuhaufen suchen

hledat: hledat co po kapsáchetw. in den Taschen suchen