Hlavní obsah

druh

Podstatné jméno, rod mužský neživotné

  1. (skupina stejných věcí ap.) die Art, die Sorteling. druhy slovdie Wortarten
  2. (taxonomická jednotka) die Art, die Spezies
  3. (typ, charakter) die Artjídla všech druhůGerichte aller Art

Vyskytuje se v

druh: ling. druhy slovdie Wortarten

slovní: ling. slovní druhdie Wortart

písmo: velikost/druh písmadie Schrifthöhe/Schriftart

splývat: Některé druhy ptáků splývají s okolím.Manche Vogelarten verschmelzen mit der Umgebung.

vymřelý: vymřelé druhy živočichůausgestorbene Tierarten

živočich: ohrožené druhy živočichůbedrohte Tierarten

ansiedeln: usídlit živočišný druh v Evropěeine Tierart in Europa ansiedeln

Art: zelenina všeho druhuGemüse aller Art(en)

Sorte: levný druh čajeeine billige Sorte Tee