Hlavní obsah

médium

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. odb.(zprostředkující činitel) das Mediumoptické médiumoptisches Medium
  2. (k záznamu dat) das Mediumvýp. paměťové médiumder Datenträger, das Speichermedium
  3. (sdělovací prostředek) das Mediummasové médiumdas Massenmedium

Vyskytuje se v

záznamový: záznamová médiadie Aufnahmemedien

médium: masové médiumdas Massenmedium