Hlavní obsah

sezení, sedění

Vyskytuje se v

bez, beze: sedět bez hnutíregungslos sitzen

model: sedět modelemModell sitzen

rovně: sedět rovně jako svíčkakerzengerade sitzen

blízko: sedět blízko dveřínahe der Tür sitzen

bobek: sedět na bobkuhocken

čelo: sedět v čele tabuleam Kopf der Tafel sitzen

dřep: sedět v dřepuin der Hocke sitzen

galerie: sedět v horní galeriiim obersten Rang sitzen

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

klidně: klidně sedětruhig sitzen

krb: sedět u krbuam Kamin sitzen

lavička: sedět na lavičce v parkuauf einer Parkbank sitzen

levice: sedět komu po levicij-m zur Linken sitzen

naproti: Seděli naproti sobě.Sie saßen einander gegenüber.

nemukat: Seď a nemukej!Bleib sitzen und muckse dich nicht!

obkročmo: sedět na čem obkročmoauf etw. rittlings sitzen

okolo: sedět okolo stolurings um den Tisch sitzen

papat: Seď a papej!Sitzen bleiben und essen!

podělaný: Zase sedí před tou podělanou televizí.Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.

prostředek: sedět v prostředku silnicein der Mitte der Straße sitzen

přední: sedět v přední řaděin der vorderen Reihe sitzen

sluníčko: sedět na sluníčkuin der Sonne sitzen

směr: sedět proti/ve směru jízdygegen/in Fahrtrichtung sitzen

u: sedět u televizeam Fernseher sitzen

vejce: sedět na vejcíchauf den Eiern sitzen

veranda: sedět na veranděauf der Veranda sitzen

vpředu: Můžu sedět vpředu?Darf ich vorne sitzen?

za: sedět za stolemam Tisch sitzen

kout: přen. sedět v koutěin der Ecke sitzen

obžalovaný: sedět na lavici obžalovanýchauf der Anklagebank sitzen

pevný: sedět pevně v sedlefest im Sattel sitzen

přibitý: přen. zůstat sedět jako přibitýwie angenagelt sitzen bleiben

špendlík: Seděl jako na špendlíkách.Er saß wie auf Nadeln.

žhavý: sedět jako na žhavém uhlí(wie) auf glühenden Kohlen sitzen

an: sedět u baruan der Bar sitzen

angegossen: sedět komu jako ulitéj-m wie angegossen sitzen

Essen: (právě) sedět u jídla(gerade) beim Essen sitzen

Kasse: sedět u pokladnyan der Kasse sitzen

Steuer: sedět za volantemam Steuer sitzen

unter: sedět pod stromemunter einem Baum sitzen

Bank: Sedí v první lavici.Er sitzt in der ersten Bank.

Glotze: sedět před telkou několik hodinein paar Stunden vor der Glotze sitzen

Hexenkessel: sedět v kotlisport. im Hexenkessel sitzen

liegen: Tato práce jí nesedí.Diese Arbeit liegt ihr nicht.

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

Reihe: sedět v páté řaděin der fünften Reihe sitzen

sitzen: sedět ve stínu stromuim Schatten des Baumes sitzen

Untersuchungshaft: sedět ve vyšetřovací vazběin Untersuchungshaft sitzen

sedět: sedět komu modelemj-m Modell sitzen