Hlavní obsah

sedět

Nedokonavé sloveso

  1. (na židli ap.) sitzensedět u psacího stoluam Schreibtisch sitzensedět komu modelemj-m Modell sitzen
  2. hovor.(déle se zdržovat) sitzenhovor.hovor. hockenSedí pořád doma.Sie hockt immer zu Hause.
  3. hovor.(spočívat) sitzen, stehen
  4. (na vejcích) sitzen, brüten
  5. ob.(ve vězení) sitzen
  6. hovor.(vyhovovat) passen

Vyskytuje se v

bez, beze: regungslos sitzensedět bez hnutí

model: Modell sitzensedět modelem

rovně: kerzengerade sitzensedět rovně jako svíčka

blízko: nahe der Tür sitzensedět blízko dveří

bobek: hockensedět na bobku

čelo: am Kopf der Tafel sitzensedět v čele tabule

dřep: in der Hocke sitzensedět v dřepu

galerie: im obersten Rang sitzensedět v horní galerii

humus: Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?Jak můžeš sedět v tom humusu?

klidně: ruhig sitzenklidně sedět

krb: am Kamin sitzensedět u krbu

lavička: auf einer Parkbank sitzensedět na lavičce v parku

levice: j-m zur Linken sitzensedět komu po levici

naproti: Sie saßen einander gegenüber.Seděli naproti sobě.

nemukat: Bleib sitzen und muckse dich nicht!Seď a nemukej!

obkročmo: auf etw. rittlings sitzensedět na čem obkročmo

okolo: rings um den Tisch sitzensedět okolo stolu

papat: Sitzen bleiben und essen!Seď a papej!

podělaný: Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.Zase sedí před tou podělanou televizí.

prostředek: in der Mitte der Straße sitzensedět v prostředku silnice

přední: in der vorderen Reihe sitzensedět v přední řadě

sluníčko: in der Sonne sitzensedět na sluníčku

směr: gegen/in Fahrtrichtung sitzensedět proti/ve směru jízdy

u: am Fernseher sitzensedět u televize

vejce: auf den Eiern sitzensedět na vejcích

veranda: auf der Veranda sitzensedět na verandě

vpředu: Darf ich vorne sitzen?Můžu sedět vpředu?

za: am Tisch sitzensedět za stolem

kout: in der Ecke sitzenpřen. sedět v koutě

obžalovaný: auf der Anklagebank sitzensedět na lavici obžalovaných

pevný: fest im Sattel sitzensedět pevně v sedle

přibitý: wie angenagelt sitzen bleibenpřen. zůstat sedět jako přibitý

špendlík: Er saß wie auf Nadeln.Seděl jako na špendlíkách.

žhavý: (wie) auf glühenden Kohlen sitzensedět jako na žhavém uhlí

an: an der Bar sitzensedět u baru

angegossen: j-m wie angegossen sitzensedět komu jako ulité

Essen: (gerade) beim Essen sitzen(právě) sedět u jídla

Kasse: an der Kasse sitzensedět u pokladny

Steuer: am Steuer sitzensedět za volantem

unter: unter einem Baum sitzensedět pod stromem

Bank: Er sitzt in der ersten Bank.Sedí v první lavici.

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

Hexenkessel: sport. im Hexenkessel sitzensedět v kotli

liegen: Diese Arbeit liegt ihr nicht.Tato práce jí nesedí.

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

Reihe: in der fünften Reihe sitzensedět v páté řadě

sitzen: im Schatten des Baumes sitzensedět ve stínu stromu

Untersuchungshaft: in Untersuchungshaft sitzensedět ve vyšetřovací vazbě

sedět: j-m Modell sitzensedět komu modelem