Hlavní obsah

půda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hlína) der Boden, das Erdreich, die Erdeúrodná/neúrodná půdafruchtbarer/unfruchtbarer Bodengeol. jílovitá/písčitá půdader Lehmboden/Sandboden
  2. (pozemky) das Grundstück, das Land, der Grundobdělávat půduden Boden bearbeitenvýměra půdydie Grundstücksflächeobhospodařování půdydie Landbewirtschaftung
  3. (povrch země, pevnina) das Land, die Erde, der Bodengeol. eroze půdydie Bodenerosiongeol. sesuv půdyder Erdrutsch
  4. (území, prostředí) der Bodensetkat se na neutrální půděauf neutralem Boden zusammenkommen
  5. (prostor pod střechou) der DachbodenSüD, WstD der Speicherzast., NoD die Lucht
  6. (vhodné podmínky) der Boden

Vyskytuje se v

bažinatý: der Moorbodenbažinatá půda

jílovitý: die Lehmerdejílovitá půda

jílový: der Lehmbodenjílová půda

kontaminace: die Bodenkontamination/Wasserverschmutzung/Luftverschmutzungkontaminace půdy/vody/vzduchu

pokles: die Bodensenkunggeol. pokles půdy

rašelinný: der Torfbodenzeměd. rašelinná půda

rozbor: die Bodenanalyse/Wasseranalysechem. rozbor půd/vody

sesuv: der Erdrutschsesuv půdy

vlastnictví: der Landbesitzvlastnictví půdy

živný: der Nährbodenbiol. živná půda

chudý: karger Bodenchudá půda

orný: der Ackerboden, das Ackerlandorná půda

průzkum: planmäßige Untersuchung der Erdeplánovitý průzkum půdy

růst: nur auf sandigen Böden wachsenrůst jen v písčitých půdách

šustit: Die Mäuse knistern auf dem Dachboden.Na půdě šustí myši.

vysušený: der ausgetrocknete Bodenvysušená půda

zledovatělý: vereiste Erdezledovatělá půda

neutrální: etw. auf neutralem Boden verhandelnprojednat co na neutrální půdě

pevný: den Boden unter den Füßen verlierenztratit pevnou půdu pod nohama

erdig: ein erdiger Bodenhlinitá půda

feudal: feudales Land verkaufenprodávat feudální půdu

rumpeln: auf dem (Dach)Boden rumpelnrachotit na půdě

Untergrund: Spargel braucht sandigen Untergrund.Chřest potřebuje písčitou půdu.

půda: der Lehmboden/Sandbodengeol. jílovitá/písčitá půda