Hlavní obsah

ulitý

Přídavné jméno

  1. (nelegálně ukrytý) gebunkert, beiseite gebracht
  2. (vytvořený litím) abgegossen
  3. přen.(o oděvu ap.) angegossenŠaty jí padnou jako ulité.Das Kleid sitzt wie angegossen.
  4. slang.(start)sport. ulitý startder Fehlstart, der Frühstart

Vyskytuje se v

ulít: ulít (si)peníze ap. beiseiteschaffen, ve velkém množství bunkern

hlemýždí: hlemýždí ulitadas Schneckenhaus

ulít: ulít mléko do hrníčkudie Milch in eine Tasse abgießen

ulít: ulít si penízeGeld bunkern

ulita: přen. uzavřít se/stáhnout se do své ulitysich in sein Schneckenhaus zurückziehen

angegossen: j-m wie angegossen sitzensedět komu jako ulité

schwänzen: die Stunde schwänzenulít se z hodiny