Hlavní obsah

ulitý

Přídavné jméno

  1. (nelegálně ukrytý) gebunkert, beiseite gebracht
  2. (vytvořený litím) abgegossen
  3. přen.(o oděvu ap.) angegossenŠaty jí padnou jako ulité.Das Kleid sitzt wie angegossen.
  4. slang.(start)sport. ulitý startder Fehlstart, der Frühstart

Vyskytuje se v

hlemýždí: das Schneckenhaushlemýždí ulita

ulitý: der Fehlstart, der Frühstartsport. ulitý start

ulita: sich in sein Schneckenhaus zurückziehenpřen. uzavřít se/stáhnout se do své ulity

angegossen: j-m wie angegossen sitzensedět komu jako ulité

Gehäuse: das Gehäuse der Schneckeulita hlemýždě

schwänzen: die Stunde schwänzenulít se z hodiny

ulít: peníze ap. beiseiteschaffen, ve velkém množství bunkernulít (si)