Hlavní obsah

spadnout

Vyskytuje se v

převážit se: Převážil se a spadl do vody.Er kippte um und fiel ins Wasser.

z, ze: spadnout ze schodůvon der Treppe fallen

balvan: Spadl mu balvan ze srdce.Ein Stein fiel ihm vom Herzen.

klec: Spadla klec.Das Spiel ist aus.

nebe: Žádný učený z nebe nespadl.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

srdce: komu spadlo srdce do kalhotj-m fiel das Herz in die Hose

učený: Žádný učený z nebe nespadl.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

Bord: über Bord gehenspadnout přes palubu

rücklings: rücklings auf den Boden fallenspadnout zády na zem

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

Boden: auf den/zu Boden fallenspadnout na zem

Dreck: Er ist in den Dreck gefallen.Spadl do bláta.

fallen: Ich bin aus dem Bett gefallen.Spadl jsem z postele.

fallen: Pass auf, fall nicht!Dávej pozor, nespadni!

stürzen: Er ist vom Dach gestürzt.Spadl ze střechy.

tun: einen Fall tun(s)padnout

Übung: Übung macht den Meister.Žádný učený z nebe nespadl.