Hlavní obsah

učený

Vyskytuje se v

cizí: učit se cizí jazykyFremdsprachen lernen

dějiny: učit se dějinyGeschichte lernen

dobře: Dobře se učí.Er lernt gut.

kalvínský: kalvínské učenícalvinistische Lehre

líný: být líný učit sezu faul zum Lernen sein

mechanický: mechanické učení se nazpaměťmechanisches Auswendiglernen

metodistický: metodistické učenímethodistische Lehre

odvyknout (si): odvyknout učenídes Lernens entwöhnt sein

písmenko: učit se písmenkadie Buchstaben lernen

pomalu: pomalu se učitlangsam lernen

pozadu: Chlapec je v učení velmi pozadu.Der Junge ist weit zurück im Lernen.

role: učit se roli nazpaměťdie Rolle auswendig lernen

učení: Učení ho nebaví.Das Lernen macht ihm keinen Spaß.

učiliště: učit na učilištian einer Berufsschule unterrichten

učit: učit koho anglickyj-m Englisch beibringen

zkouška: učit se na zkouškusich für eine Prüfung vorbereiten

nebe: Žádný učený z nebe nespadl.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

Lehre: bei j-m in der Lehre seinbýt v učení u koho

Vokabel: Vokabeln lernenučit se slovíčka

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

eifrig: eifrig lernenpilně se učit

fliegen: Ich lerne jetzt fliegen.Učím se teď létat.

Orgel: Orgel spielen lernenučit se hrát na varhany

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.

Übung: Übung macht den Meister.Žádný učený z nebe nespadl.