Hlavní obsah

učený

Vyskytuje se v

cizí: Fremdsprachen lernenučit se cizí jazyky

dějiny: Geschichte lernenučit se dějiny

dobře: Er lernt gut.Dobře se učí.

kalvínský: calvinistische Lehrekalvínské učení

líný: zu faul zum Lernen seinbýt líný učit se

mechanický: mechanisches Auswendiglernenmechanické učení se nazpaměť

metodistický: methodistische Lehremetodistické učení

odvyknout (si): des Lernens entwöhnt seinodvyknout učení

písmenko: die Buchstaben lernenučit se písmenka

pozadu: Der Junge ist weit zurück im Lernen.Chlapec je v učení velmi pozadu.

role: die Rolle auswendig lernenučit se roli nazpaměť

učení: Das Lernen macht ihm keinen Spaß.Učení ho nebaví.

učiliště: an einer Berufsschule unterrichtenučit na učilišti

učit: j-m Englisch beibringenučit koho anglicky

zkouška: sich für eine Prüfung vorbereitenučit se na zkoušku

nebe: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.Žádný učený z nebe nespadl.

Lehre: bei j-m in der Lehre seinbýt v učení u koho

Vokabel: Vokabeln lernenučit se slovíčka

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

eifrig: eifrig lernenpilně se učit

fliegen: Ich lerne jetzt fliegen.Učím se teď létat.

Orgel: Orgel spielen lernenučit se hrát na varhany

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.

Übung: Übung macht den Meister.Žádný učený z nebe nespadl.

učený: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.Žádný učený z nebe nespadl.