Hlavní obsah

verwandeln

Sloveso

  1. (z)měnit, proměnit vzhled pokoje ap.Das Glück hat sie völlig verwandelt.Štěstí ji zcela proměnilo.
  2. sich verwandeln in etw. Akk (z)měnit se, proměnit se v co
  3. proměňovat, přeměňovat bažinu na úrodnou půdu ap.