Hlavní obsah

verändern

Sloveso

  1. (z)měnit, předělat poměry ap.die Welt verändern wollenchtít změnit svět
  2. sich verändern změnit se k horšímu ap.Bei uns hat sich viel verändert.U nás se toho hodně změnilo.

Vyskytuje se v

Welt: die Welt verändern wollenchtít změnit svět

průběh: sich im Laufe der Zeit verändernzměnit se v průběhu času

přeměnit: j-n/etw. von Grund auf verändernod základu přeměnit koho/co

zásadně: j-m das Leben gründlich verändernzásadně změnit život komu

verändern: die Welt verändern wollenchtít změnit svět