Hlavní obsah

Geld

Das, podstatné jméno~(e)s, ~er

  1. peníze mince, bankovky ap.j-m Geld borgen/schuldenpůjčit/dlužit peníze komuEr lässt sein Geld arbeiten.Nechává své peníze pracovat.bares Geldpeníze v hotovosti, hotové peníze
  2. prostředky, peníze, finance velké obnosy

Vyskytuje se v

ersticken: in Geld erstickentopit se v penězích

gehen: ins Geld gehenjít/lézt do peněz

sein: Zeit ist Geld.Čas jsou peníze.

stinken: Geld stinkt nicht.Peníze nesmrdí.

abheben: Geld vom Konto abhebenvyzvednout peníze z konta

bar: bares Geld habenmít peníze v hotovosti

bei: viel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz

disponieren: über sein Geld disponieren könnenmoci disponovat penězi

hängen: am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

nötig: das nötige Geld habenmít potřebné peníze

all: all sein Geldvšechny jeho peníze

ansprechen: Er hat mich um Geld angesprochen.Požádal mě o peníze.

Aufgabe: Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.Dostala za úkol opatřit peníze.

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

ausgehen: Das Geld ging uns aus.Došly nám peníze.

beisteuern: Geld zu einer Party beisteuernpřispět na party penězi

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

brauchen: Geld für eine neue Wohnung brauchenpotřebovat peníze na nový byt

brauchen: Ich habe alles Geld gebraucht.Utratila jsem všechny peníze.

bringen: j-n um das Geld bringenpřipravit o peníze koho

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

einlegen: Gelder auf ein Konto einlegenukládat peníze na účet

entwenden: aus der Kasse Geld entwendenodcizit z pokladny peníze

erschwindeln: Er hat (sich) eine Menge Geld erschwindelt.Vyloudil (si) spoustu peněz.

gebrechen: an Geld gebrechenmít nedostatek peněz

Geldautomat: Geld am Geldautomaten abhebenvybrat peníze z bankomatu

haben: viel Geld habenmít hodně peněz

haben: Hast du Geld bei dir?Máš s sebou peníze?

hergeben: das Geld für etw. hergebenvydat za co peníze

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

kein, keine: kein Geld/keine Zeitžádné peníze/žádný čas

knausern: mit seinem Geld knausernškudlit peníze

Koffer: ein Koffer voll Geldkufr plný peněz

Konto: Geld von einem Konto abhebenvyzvednout si peníze z konta

liegen: Das Geld liegt auf der Bank.Peníze jsou uloženy v bance.

mehr: Wir brauchen mehr Geld.Potřebujeme více peněz.

noch: Er besaß weder Geld noch Gut.Neměl ani peníze, ani majetek.

nutzbringend: sein Geld nutzbringend investierensvé peníze výhodně investovat

pfeifen: aufs Geld pfeifenkašlat na peníze

reuen: Das Geld reut mich.Je mi líto peněz.

Sack: přen. ein Sack voll Geldpytel peněz

sonst: Gib mir sofort das Geld, sonst werde ich böse.Okamžitě mi dej ty peníze, jinak se naštvu.

sparen: das Geld bei einer Bank sparenspořit peníze u banky

Spende: Spenden an Gelddary ve formě peněz

Stange: eine Stange Geldhromada/fůra peněz

stiften: Geld stiftenpřispět penězi

Sucht: die Sucht nach Geldtouha po penězích

umwechseln: das Geld an der Grenze umwechselnvyměnit peníze na hranicích

verschließen: Geld verschließenuschovat pod zámek peníze

versehen: j-n/sich für die Reise mit Geld versehenzaopatřit koho/se na cestu penězi

versorgen: j-n mit Geld versorgenzaopatřit koho penězi

weder: Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.Nemám na to ani čas, ani peníze.

wegkommen: In der Firma kommt Geld weg.Ve firmě se ztrácejí peníze.

arbeiten: sein Geld arbeiten lassennechat své peníze pracovat

haben: hovor. Geld wie Heu habenmít peněz jako želez

Zeit: Zeit ist Geld.Čas jsou peníze.

bokem: dát (si) peníze bokemGeld beiseitelegen

hodnota: hodnota penězder Wert des Geldes

opatrný: expr. být opatrný na peníze/na korunumit dem Geld/mit jeder Krone vorsichtig umgehen

peníze: peníze na ruku(bares) Geld auf die Hand

záruka: záruka vrácení penězdie Geld-zurück-Garantie

bankomat: vybrat peníze z bankomatuGeld am Bankautomat abheben

čerpat: ekon. čerpat peníze z účtuGeld vom Konto abrufen

darovat: darovat peníze na codas Geld für etw. spenden

dát: dát komu penízej-m Geld geben

dát: dát (si) peníze stranouGeld beiseitelegen

dojít: dojít si do banky pro penízeGeld von der Bank holen

falešný: falešné peníze/bankovkyfalsches Geld/falsche Banknoten

falšovat: falšovat penízedas Geld fälschen

finance: poskytnout financeGeld bereitstellen

fuč: Peníze jsou fuč.Das Geld ist futsch.

fůra: mít fůru penězeinen Batzen Geld haben

hádka: hádka o penízeein Streit ums Geld

hezký: dostávat hezké penízeschönes Geld bekommen

hlad: hlad po penězíchdie Gier nach Geld, die Geldgier

hloupost: dávat peníze za hloupostiGeld für Dummheiten ausgeben

hodně: hodně peněz/časuviel Geld/Zeit

hrát: hrát o penízeum Geld spielen

jednak: Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.

kopa: kopa penězein Batzen Geld

lehce: lehce vydělané penízeleicht verdientes Geld

lézt: hovor. Leze to do peněz.Das geht ins Geld.

málo: málo penězwenig Geld

mnoho: Nemám s sebou mnoho peněz.Ich habe nicht viel Geld mit.

moře: získat moře penězeinen Haufen Geld gewinnen

nakrást (si): Nakradl si hromady peněz.Er hat sich eine Menge Geld angeeignet.

napřed: dostat peníze napředdas Geld im Voraus bekommen

něco: mít něco (málo) penězetwas Geld haben