Hlavní obsah

Geld

Das, podstatné jméno~(e)s, ~er

  1. peníze mince, bankovky ap.j-m Geld borgen/schuldenpůjčit/dlužit peníze komuEr lässt sein Geld arbeiten.Nechává své peníze pracovat.bares Geldpeníze v hotovosti, hotové peníze
  2. prostředky, peníze, finance velké obnosy

Vyskytuje se v

gehen: ins Geld gehenjít/lézt do peněz

Geld: (das große) Geld machenvydělat velké peníze

sein: Zeit ist Geld.Čas jsou peníze.

stinken: Geld stinkt nicht.Peníze nesmrdí.

abheben: Geld vom Konto abhebenvyzvednout peníze z konta

bar: bares Geld habenmít peníze v hotovosti

bei: viel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz

disponieren: über sein Geld disponieren könnenmoci disponovat penězi

hängen: am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

nötig: das nötige Geld habenmít potřebné peníze

all: all sein Geldvšechny jeho peníze

ansprechen: Er hat mich um Geld angesprochen.Požádal mě o peníze.

Aufgabe: Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.Dostala za úkol opatřit peníze.

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

ausgehen: Das Geld ging uns aus.Došly nám peníze.

beisteuern: Geld zu einer Party beisteuernpřispět na party penězi

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

brauchen: Geld für eine neue Wohnung brauchenpotřebovat peníze na nový byt

bringen: j-n um das Geld bringenpřipravit o peníze koho

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

einlegen: Gelder auf ein Konto einlegenukládat peníze na účet

entwenden: aus der Kasse Geld entwendenodcizit z pokladny peníze

erschwindeln: Er hat (sich) eine Menge Geld erschwindelt.Vyloudil (si) spoustu peněz.

gebrechen: an Geld gebrechenmít nedostatek peněz

Geldautomat: Geld am Geldautomaten abhebenvybrat peníze z bankomatu

haben: viel Geld habenmít hodně peněz

hergeben: das Geld für etw. hergebenvydat za co peníze

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

kein, keine: kein Geld/keine Zeitžádné peníze/žádný čas

knausern: mit seinem Geld knausernškudlit peníze

Koffer: ein Koffer voll Geldkufr plný peněz

Konto: Geld von einem Konto abhebenvyzvednout si peníze z konta

liegen: Das Geld liegt auf der Bank.Peníze jsou uloženy v bance.

mehr: Wir brauchen mehr Geld.Potřebujeme více peněz.

noch: Er besaß weder Geld noch Gut.Neměl ani peníze, ani majetek.

nutzbringend: sein Geld nutzbringend investierensvé peníze výhodně investovat

pfeifen: aufs Geld pfeifenkašlat na peníze

reuen: Das Geld reut mich.Je mi líto peněz.

Sack: přen. ein Sack voll Geldpytel peněz

sonst: Gib mir sofort das Geld, sonst werde ich böse.Okamžitě mi dej ty peníze, jinak se naštvu.

sparen: das Geld bei einer Bank sparenspořit peníze u banky

Spende: Spenden an Gelddary ve formě peněz

Stange: eine Stange Geldhromada/fůra peněz

stiften: Geld stiftenpřispět penězi

Sucht: die Sucht nach Geldtouha po penězích

umwechseln: das Geld an der Grenze umwechselnvyměnit peníze na hranicích

verschließen: Geld verschließenuschovat pod zámek peníze

versehen: j-n/sich für die Reise mit Geld versehenzaopatřit koho/se na cestu penězi

versorgen: j-n mit Geld versorgenzaopatřit koho penězi

weder: Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.Nemám na to ani čas, ani peníze.

wegkommen: In der Firma kommt Geld weg.Ve firmě se ztrácejí peníze.

arbeiten: sein Geld arbeiten lassennechat své peníze pracovat

Zeit: Zeit ist Geld.Čas jsou peníze.

bokem: Geld beiseitelegendát (si) peníze bokem

hodnota: der Wert des Geldeshodnota peněz

opatrný: mit dem Geld/mit jeder Krone vorsichtig umgehenexpr. být opatrný na peníze/na korunu

peníze: (bares) Geld auf die Handpeníze na ruku

záruka: die Geld-zurück-Garantiezáruka vrácení peněz

bankomat: Geld am Bankautomat abhebenvybrat peníze z bankomatu

darovat: das Geld für etw. spendendarovat peníze na co

dát: j-m Geld gebendát komu peníze

dojít: Geld von der Bank holendojít si do banky pro peníze

falešný: falsches Geld/falsche Banknotenfalešné peníze/bankovky

falšovat: das Geld fälschenfalšovat peníze

finance: Geld bereitstellenposkytnout finance

fuč: Das Geld ist futsch.Peníze jsou fuč.

fůra: einen Batzen Geld habenmít fůru peněz

hádka: ein Streit ums Geldhádka o peníze

hezký: schönes Geld bekommendostávat hezké peníze

hlad: die Gier nach Geld, die Geldgierhlad po penězích

hloupost: Geld für Dummheiten ausgebendávat peníze za hlouposti

hodně: viel Geld/Zeithodně peněz/času

hrát: um Geld spielenhrát o peníze

jednak: Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.

kopa: ein Batzen Geldkopa peněz

lehce: leicht verdientes Geldlehce vydělané peníze

lézt: Das geht ins Geld.hovor. Leze to do peněz.

málo: wenig Geldmálo peněz

mnoho: Ich habe nicht viel Geld mit.Nemám s sebou mnoho peněz.

moře: einen Haufen Geld gewinnenzískat moře peněz

nakrást (si): Er hat sich eine Menge Geld angeeignet.Nakradl si hromady peněz.

napřed: das Geld im Voraus bekommendostat peníze napřed

něco: etwas Geld habenmít něco (málo) peněz

nutně: dringend Geld brauchennutně potřebovat peníze

obíhat: Das Geld läuft um.Peníze obíhají.

ersticken: in Geld erstickentopit se v penězích

odčerpat: Geld vom Konto abziehenodčerpat peníze z účtu

ošacení: das Geld für die Bekleidungpeníze na ošacení

podstrčit: j-m Geld zusteckenpodstrčit komu peníze

pokladnička: das Geld in die Sparbüchse hinterlegenukládat peníze do pokladničky

poztrácet: Geld verlierenpoztrácet peníze

prašivý: schmutziges Geldprašivé peníze

prohovořit: viel Geld monatlich vertelefonierenprohovořit za měsíc hodně peněz

projíst: Sein ganzes Geld verfuttert er.Všechny peníze projí.

pryč: Das gesamte Geld ist fort.Všechny peníze jsou pryč.

přebývat: Das Geld bleibt ihm nicht übrig.Peníze mu nepřebývají.

při: Geld bei sich habenmít peníze při sobě

přijít: um das Geld/Leben kommenpřijít o peníze/život

rozhazovat: Geld für das Vergnügen vergeudenrozhazovat peníze za zábavu

spolknout: Die Ausrüstung verschlingt viel Geld.Vybavení spolkne spoustu peněz.

spolykat: Eine zahlreiche Familie verschlingt viel Geld.Početná rodina spolyká spoustu peněz.

štvát se: dem Geld nachjagenštvát se za penězi

tolik: Ich beneide dich, dass du so viel Geld hast.Závidím ti, že máš tolik peněz.

topit se: im Geld schwimmentopit se v penězích

ubývat: Das Geld wird weniger.Peníze ubývají.

účet: Geld auf ein Konto überweisen/einzahlenpřevést/vložit peníze na účet

ulít: Geld bunkernulít si peníze

utržit: Er hat viel Geld für sein Haus erlöst.Utržil spoustu peněz za dům.

vespod: Unterhalb des Koffers hat sie ihr Geld versteckt.Vespod kufru má schované peníze.

vrátit: j-m Geld zurückgebenvrátit komu peníze

vydřený: schwer erarbeitetes Geldtěžce vydřené peníze

vymáčknout: Geld aus j-m herauspressenvymáčknout z koho peníze

vyměnit: das Geld wechselnvyměnit (si) peníze

vypůjčit si: sich das Geld bei der Bank leihenvypůjčit si peníze z banky

vytratit se: sich mit Geld davonmachenvytratit se s penězi