Hlavní obsah

Sucht

Die, podstatné jméno~, -ü-e/~en

  1. návyk, závislostdie Sucht nach Alkohol bekämpfenbojovat se závislostí na alkoholu
  2. touha, vášeňdie Sucht nach Geldtouha po penězích

Vyskytuje se v

Mittel: Mittel und Wege suchenhledat možnosti k dosažení cíle

seinesgleichen: seinesgleichen suchennemít sobě rovného

suchen: seinesgleichen suchennemít obdoby, nevyrovnat se

Gesellschaft: j-s Gesellschaft suchenvyhledávat čí společnost

Karte: etw. auf der Karte suchenhledat co na mapě

Akte: in einer Akte suchenhledat ve spisu

frei: einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místo

heraussuchen: Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.Ona si už své lidi dobře vybere.

Internet: im Internet surfen/einkaufen/suchensurfovat/nakupovat/hledat na internetu

Job: Für die Ferien suche ich mir einen Job.Na prázdniny si hledám brigádu.

nachdem: Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.

Nähe: j-s Nähe suchenhledat čí blízkost

polizeilich: polizeilich gesuchtpolicejně hledaný

Register: j-n/etw. im alphabetischen Register suchenhledat koho/co v abecedním rejstříku

Schutz: Schutz suchenhledat ochranu

Suche: auf der Suche nach einem Job seinhledat si práci

Sucht: die Sucht nach Alkohol bekämpfenbojovat se závislostí na alkoholu

Trost: in etw. Trost suchen/findenhledat/najít útěchu v čem

Vorwand: einen Vorwand für etw. suchenhledat záminku pro co

bližší: eine frühere Verbindung suchenvyhledat bližší spoj

druh: einen Lebenspartner suchenhledat životního druha

hledat: etw. in den Taschen suchenhledat co po kapsách

houba: Pilze suchen/sammeln, hovor. in die Pilze gehenchodit na houby

internet: etw. im Internet suchenhledat co na internetu

jinde: die Hilfe anderswo suchenhledat pomoc jinde

koledovat si: Du suchst wohl Ärger.Koleduješ si o nepříjemnosti.

místo: eine neue Stelle suchenhledat si nové místo

nahledat se: Das würdest du lange suchen.To by ses nahledal.

nějaký: irgendeine Arbeit suchenshánět nějakou práci

obživa: besseren Unterhalt suchenhledat lepší obživu

pohledávat: Du hast hier nichts zu suchen!Nemáš tady co pohledávat!

práce: eine Arbeitsstelle suchen/findenhledat/najít práci

rada: bei j-m einen Ratschlag suchenhledat u koho radu

sotva: Kaum war er aus dem Büro gegangen, suchte ihn jemand.Sotva odešel z kanceláře, někdo ho hledal.

vyhlédnout: Der Dieb suchte sich ein neues Opfer aus.Zloděj si vyhlédl novou oběť.

seno: eine Stecknadel im Heuhaufen suchenhledat jako jehlu v kupce sena