Hlavní obsah

Mittel

Vyskytuje se v

Osten: der Mittlere OstenStřední východ

Mann: ein Mann mittleren Altersmuž středního věku

lösen: Dieses Mittel löst den Schmutz.Tento prostředek odstraňuje špínu.

unfair: zu unfairen Mitteln greifenpoužít nečestných prostředků

prostředek: aus öffentlichen Mittelnz veřejných prostředků

střední: Mittlerer OstenStřední východ

škola: höhere/mittlere Schule, die Mittelschulestřední škola

použitelný: ein universell anwendbares Mitteluniverzálně použitelný prostředek

prostřední: mittleres Gebäudeprostřední budova

reprezentace: Mittel zur Repräsentation habenmít prostředky na reprezentaci

účel: Der Zweck heiligt die Mittel.Účel světí prostředky.

Mittel: Mittel und Wege suchenhledat možnosti k dosažení cíle