Hlavní obsah

Schutz

Der, podstatné jméno~es, ~e; mst Sg

  1. j-n vor j-m/etw., gegen j-n/etw. in Schutz nehmen vzít koho pod ochranu před kým/čím

Vyskytuje se v

malware: der Malware-Schutzochrana proti malwaru

ochrana: der Schutz vor Ansteckungochrana před nákazou

policejní: polizeilicher Schutzpolicejní ochrana

zesílit: den Schutz verstärkenzesílit stráž

Schutz: unter j-s Schutz stehenbýt pod čí ochranou