Hlavní obsah

Schutz

Der, podstatné jméno~es, ~e; mst Sg

  1. j-n vor j-m/etw., gegen j-n/etw. in Schutz nehmen vzít koho pod ochranu před kým/čím

Vyskytuje se v

malware: ochrana proti malwaruder Malware-Schutz

ochrana: ochrana před nákazouder Schutz vor Ansteckung

policejní: policejní ochranapolizeilicher Schutz

zesílit: zesílit strážden Schutz verstärken

ochrana: vzít koho pod ochranuj-n in Schutz/Obhut nehmen