Hlavní obsah

Trieb

Vyskytuje se v

Schindluder: mit j-m/etw. Schindluder treibenzacházet s kým/čím jako s onucí

Wesen: sein Wesen treibenřádit, vyvádět hlouposti

Tod: j-n in den Tod treibenpřivést koho do hrobu

treiben: Sport treibensportovat

Extrem: bis ins/zum Extrem treibenhnát až do extrému

Feierabend: Am Feierabend treibt er Sport.Ve svém volnu sportuje.

Spaß: Spaß machen/treibendělat legrácky

Sport: Sport treibensportovat

Spott: seinen Spott mit j-m/etw. treibenposmívat se komu/čemu

Unwesen: sein Unwesen treibendělat neplechu, řádit

Wucher: Wucher treibenlichvařit

dobytek: das Vieh treibenhnát dobytek

hnát: j-n zum Einkaufen treibenhnát koho na nákup

neplecha: sein Unwesen treibentropit neplechu

popohnat: die Kinder ins Bett treibenpopohnat děti do postele

potulovat se: Ein Mörder treibt sich in der Stadt herum.Ve městě se potuluje vrah.

pud: den niederen Trieben nachgehenpodléhat nízkým pudům

rekreačně: Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.Rekreačně se věnuje několika sportům.

řádit: Diebe treiben in der Stadt ihr Unwesen.Ve městě řádí zloději.

sport: Sport treibendělat sport

šílenství: j-n in den Wahnsinn treibendohnat koho k šílenství

vehnat: Die Worte trieben ihr die Tränen in die Augen.Ta slova jí vehnala slzy do očí.

zahnat: j-n in die Enge treibenzahnat koho do úzkých

živočišný: tierische Triebeživočišné pudy

hra: ein Doppelspiel treibenhrát dvojí hru

kout: j-n in die Ecke treibenzahnat koho do kouta

krajnost: Er trieb ihn bis zum Äußersten.Doháněl ho ke krajnosti.

slza: j-m Tränen in die Augen treibenvehnat komu slzy do očí

žert: mit j-m Scherz treibendělat si z koho žerty

Enge: j-n in die Enge treibenzahnat koho do úzkých