Hlavní obsah

Drang

Vyskytuje se v

drängen: sich drängentlačit se u pokladny, před kinem ap.

drängen: j-n an die Wand drängentlačit koho ke zdi

nachgeben: j-s Drängen nachgebenpodlehnout naléhání koho

drängen: Bitte nicht drängen!Netlačte se, prosím!

dovolávat se: dovolávat se odpovědiauf die Antwort dringen

hrnout se: hrnout se do vlakusich in den Zug drängen

chvátat: Ta věc chvátá.Die Sache ist dringend.

nahrnout se: nahrnout se do vlakusich in den Zug drängen

naléhat: naléhat na vyřešení případuauf die Lösung des Falles drängen

naléhavě: řešit naléhavě coetw. dringend lösen

naléhavě: naléhavě prosit koho o coj-n um etw. dringend bitten

naskrz: prosáknout naskrz čímdurch etw. hindurch treten/dringen

nutně: nutně potřebovat penízedringend Geld brauchen

prolínat: Vlhkost prolíná zdmi.Die Nässe dringt durch die Wände durch.

protéct: Voda protekla stropem.Das Wasser drang durch die Decke.

vhrnout se: Voda se vhrnula dovnitř.Das Wasser drang hinein.