Hlavní obsah

vehnat

Dokonavé sloveso

  1. (nahnat na místo) (hinein)treiben in etw. Akk
  2. přen.(dostat někam) treibenTa slova jí vehnala slzy do očí.Die Worte trieben ihr die Tränen in die Augen.
  3. expr.(přimět k něčemu) (hinein)treibenvehnat koho do náruče smrtij-n in den Tod treiben

Vyskytuje se v

vehnat se: Vehnal se do kanceláře.Er stürzte ins Büro hinein.

vehnat se: Krev se mu vehnala do tváře.Das Blut schoss ihm ins Gesicht.

slza: vehnat komu slzy do očíj-m Tränen in die Augen treiben