Hlavní obsah

hnát

Nedokonavé sloveso

  1. (pobízet k pohybu) treiben, jagenhnát zpětzurücktreiben
  2. expr.(nutit k činnosti) treiben, zwingen j-n zu etw.hnát koho do prácej-n zur Arbeit zwingenhnát koho na nákupj-n zum Einkaufen treiben
  3. (s úsilím provádět) treibenhnát ceny do výšedie Preise in die Höhe treibenhnát co do extrémuetw. bis zum Extrem treiben
  4. expr.(pospíchat) eilen, rennen

Vyskytuje se v

domácnost: žena v domácnostidie Hausfrau

soud: hnát koho před soudj-n vor Gericht bringen

ctnostný: ctnostná ženaeine tugendhafte Frau

dobytek: hnát dobytekdas Vieh treiben

hezký: hezká ženaeine hübsche Frau

hnát se: hnát se z domuaus dem Haus stürmen

jenž, jež: žena, již milujidie Frau, die/welche ich liebe

mondénní: mondénní ženaeine mondäne Frau

obnažit: Žena se před ním obnažila.Die Frau hat sich vor ihm entblößt.

podvádět: Celá léta podvádí svou ženu.Seit Jahren betrügt er seine Frau.

pořádný: mít pořádnou ženueine ordentliche Frau haben

pro: opustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassen

půvabný: seznámit se s půvabnou ženoueine reizende Frau kennenlernen

pyšný: pyšná ženaeine stolze Frau

rázovitý: rázovitá ženaeine eigenartige Frau

upřednostnit: upřednostnit muže před ženouden Mann vor der Frau bevorzugen

utýrat: utýrat ženudie Frau zu Tode quälen

velký: žena velkého světaeine Dame von Welt

vysněný: jeho vysněná ženaseine Traumfrau

vzdělaný: vzdělaná ženaeine gelehrte Frau

vzít si: vzít si koho za muže/ženuj-n zum Mann/zur Frau nehmen

za: vzít si koho za ženuj-n heiraten

záletný: záletná ženadie fremdgehende Frau

zbožňovat: Zbožňuje svojí ženu.Er vergöttert seine Frau.

žádat: žádat (ženu) o ruku(eine Frau) um die Hand bitten

žena: Vzal si ji za ženu.Er nahm sie zur Frau.

als: Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.

einfallen: Náhle si vzpomněl na svou ženu.Plötzlich fiel ihm seine Frau ein.

Extrem: hnát až do extrémubis ins/zum Extrem treiben

heranwachsen: Dívka dospěla v ženu.Das Mädchen ist zur Frau herangewachsen.

jagen: hnát se devadesátikilometrovou rychlostí centrem městamit 90 Stundenkilometern durch die Innenstadt jagen

jeder, jede, jedes: každý muž/každá žena/každé dítějeder Mann/jede Frau/jedes Kind

nachsetzen: hnát se za míčemdem Ball nachsetzen

treiben: hnát dobytek na pastvudas Vieh auf die Weide treiben

Verderben: hnát se do záhubyins Verderben rennen

verpassen: Propásl svou ženu.Er hat seine Frau verpasst.

vorkommen: Ta žena mi připadá povědomá.Die Frau kommt mir bekannt vor.

hnát: hnát zpětzurücktreiben