Hlavní obsah

hnát se

Nedokonavé sloveso

  1. (rychle běžet ap.) rennen, stürmen, jagenhnát se z domuaus dem Haus stürmen
  2. (za někým ap.) nachjagen j-mhnát se za zlodějemdem Dieb nachjagen
  3. přen. expr.(usilovat) streben nach etw.

Vyskytuje se v

obnažit: Žena se před ním obnažila.Die Frau hat sich vor ihm entblößt.

jagen: mit 90 Stundenkilometern durch die Innenstadt jagenhnát se devadesátikilometrovou rychlostí centrem města

nachsetzen: dem Ball nachsetzenhnát se za míčem

Verderben: ins Verderben rennenhnát se do záhuby