Hlavní obsah

vorkommen

Slovesoa, i. o

  1. Wie kommst du mir eigentlich vor? hovor.Co si to (vlastně) dovoluješ?

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

vereinzelt: ojediněle se vyskytovatvereinzelt vorkommen

spanisch: nezdát se, zdát se divný komuj-m spanisch vorkommen

četný: četný výskythäufiges Vorkommen

hojný: hojný výskytein häufiges Vorkommen

ojediněle: ojediněle se vyskytovat kdewo sporadisch vorkommen

sporadický: sporadický výskytsporadisches Vorkommen

vzácně: vyskytovat se jen vzácněnur selten vorkommen

vorkommen: To se mi nemůže nikdy stát.Das kann mir nie vorkommen.