Hlavní obsah

Sport

Vyskytuje se v

auszeichnen: vynikat ve sportusich im Sport auszeichnen

treiben: sportovatSport treiben

betreiben: věnovat se sportuSport betreiben

Feierabend: Ve svém volnu sportuje.Am Feierabend treibt er Sport.

machen: sportovatSport machen

übernehmen: přetěžovat se při sportusich beim Sport übernehmen

halový: der Hallensporthalový sport

motoristický: der Motorsportmotoristický sport

příznivec: der Sportfreund/Sportfanpříznivec sportu

rekreační: der Freizeitsportrekreační sport

sálový: die Hallensportartensálové sporty

veslařský: der Rudersport/Ruderklubveslařský sport/klub

vrcholový: der Leistungssportvrcholový sport

zimní: die Wintersportartenzimní sporty

amatérský: der Amateursportamatérský sport

indoorový: die Indoorsportartenindoorové sporty

masově: ein massenhaft betriebener Sportmasově provozovaný sport

rekreačně: Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.Rekreačně se věnuje několika sportům.

skloubit: den Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbindenskloubit vrcholový sport se studiem na vysoké škole

sport: die Sommersportarten/Wintersportartenletní/zimní sporty

strečovat: nach dem Sport dehnenstrečovat po sportu

vybíjet: Energie beim Sport entladenvybíjet energii sportem

vysprchovat se: vysprchovat se po cvičení(sich) nach dem Sport duschen

Sport: sportovatSport treiben