Hlavní obsah

jednak

Příslovce

  • einerseits ... ander(er)seits, einesteils ... anderenteilsNepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.

Vyskytuje se v

einesteils: Dort waren einesteils Fachbücher, andernteils Romane und Kinderbücher.Byly tam jednak odborné knihy, jednak romány a dětské knížky.