Hlavní obsah

Staat

Vyskytuje se v

Gebiet: das Gebiet eines Landes/Staatesúzemí země/státu

neutrální: neutrální státein neutraler Staat

stát: Spojené státy americkédie Vereinigten Staaten (von Amerika)

vnitřní: vnitřní záležitosti státuinterne Angelegenheiten eines Staates

centrálně: centrálně řízený státein zentral gesteuerter Staat

konflikt: konflikt dvou státůein Konflikt zwischen zwei Staaten

mladý: mladý státein junger Staat

mnohonárodnostní: mnohonárodnostní státein multinationaler Staat

mocný: mocný státein mächtiger Staat

německý: bývalé německé státy NDR a NSRehemalige deutsche Staaten DDR und BRD

obrana: obrana města/státu/zemědie Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landes

představitel: vedoucí představitel strany a státuder Hauptvertreter der Partei und des Staates

rámec: v rámci státuinnerhalb des Staates

reprezentace: reprezentace státu/podnikudie Repräsentation des Staates/Betriebes

stát: dostat příspěvek od státueinen Zuschuss vom Staat erhalten

židovský: židovský státder jüdische Staat