Hlavní obsah

Staat

Vyskytuje se v

Gebiet: das Gebiet eines Landes/Staatesúzemí země/státu

neutrální: ein neutraler Staatneutrální stát

stát: die Vereinigten Staaten (von Amerika)Spojené státy americké

vnitřní: interne Angelegenheiten eines Staatesvnitřní záležitosti státu

centrálně: ein zentral gesteuerter Staatcentrálně řízený stát

konflikt: ein Konflikt zwischen zwei Staatenkonflikt dvou států

mladý: ein junger Staatmladý stát

mnohonárodnostní: ein multinationaler Staatmnohonárodnostní stát

mocný: ein mächtiger Staatmocný stát

německý: ehemalige deutsche Staaten DDR und BRDbývalé německé státy NDR a NSR

obrana: die Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landesobrana města/státu/země

představitel: der Hauptvertreter der Partei und des Staatesvedoucí představitel strany a státu

rámec: innerhalb des Staatesv rámci státu

reprezentace: die Repräsentation des Staates/Betriebesreprezentace státu/podniku

židovský: der jüdische Staatžidovský stát

Staat: die (Vereinigten) StaatenSpojené státy (americké)