Hlavní obsah

vnitřní

Přídavné jméno

  1. (jsoucí uvnitř) Innen-, der/die/das innere, innerlichmed. vnitřní krváceníinnere Blutungžlázy s vnitřní sekrecíendokrine Drüsen
  2. (interní) intern, Binnen-, der innerevnitřní obchodder Binnenhandelvnitřní záležitosti státuinterne Angelegenheiten eines Staates
  3. kniž.(duševní) der/die/das innere, innerlich, Innen-

Vyskytuje se v

neklid: vnitřní neklidinnere Unruhe

nepokoj: duševní/vnitřní nepokojseelische/innere Unruhe

obchod: zahraniční/vnitřní obchodder Außenhandel/Binnenhandel

politika: vnitřní/zahraniční/stranická politikadie Innenpolitik/Außenpolitik/Parteipolitik

sekrece: žlázy s vnitřní sekrecíDrüsen mit innerer Sekretion

Impuls: udělat co z vnitřního popuduetw. aus einem inneren Impuls heraus tun

Zwang: jednat pod vnitřním tlakemunter einem inneren Zwang handeln

Organ: vnitřní orgányinnere Organe

Ruhe: dosáhnout vnitřního kliduzur Ruhe kommen

Stimme: Můj vnitřní hlas mi říká, že...Eine innere Stimme sagt mir, dass...

vnitřní: med. vnitřní krváceníinnere Blutung