Hlavní obsah

vnitřní

Vyskytuje se v

neklid: vnitřní neklidinnere Unruhe

nepokoj: duševní/vnitřní nepokojseelische/innere Unruhe

obchod: zahraniční/vnitřní obchodder Außenhandel/Binnenhandel

politika: vnitřní/zahraniční/stranická politikadie Innenpolitik/Außenpolitik/Parteipolitik

sekrece: žlázy s vnitřní sekrecíDrüsen mit innerer Sekretion

Impuls: etw. aus einem inneren Impuls heraus tunudělat co z vnitřního popudu

Zwang: unter einem inneren Zwang handelnjednat pod vnitřním tlakem

Organ: innere Organevnitřní orgány

Ruhe: zur Ruhe kommendosáhnout vnitřního klidu

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...