Hlavní obsah

domácí

Přídavné jméno

  1. (v domácnosti, ve vlastním domově) Haus-domácí úlohadie Hausaufgabedomácí prácedie Hausarbeitendomácí spotřebičdas Haushaltsgerät
  2. (zvíře) Haus-domácí zvířatadie Haustiere
  3. (zdejší, tuzemský) einheimisch, inländisch, Heimat-domácí týmdie Heimmannschaftdomácí politikadie Inlandspolitik
  4. (domácký, nelíčený) familiär

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

bar: domácí bardie Hausbar

cvičení: domácí cvičenídie Hausübung

chov: chov domácích zvířatdie Haustierhaltung

kočka: zool. kočka divoká/domácídie Wildkatze/Hauskatze

násilí: domácí násilíhäusliche Gewalt

práce: domácí prácedie Hausarbeit

strava: domácí stravadie Hausmannskost

tyran: domácí tyrander Haustyrann

vězení: přen. domácí vězeníder Hausarrest

vzdělávání: domácí vzdělávánídas Homeschooling, der Hausunterricht

zvíře: domácí zvíředas Haustier

krmení: krmení pro domácí zvířatadas Haustierfutter

lékařství: domácí lékařstvídie Hausmedizin

obchod: obchod s domácími potřebami/s potravinamidas Haushaltswarengeschäft/Lebensmittelgeschäft

oblek: domácí oblekdie Hauskleidung, das Hauskleid

odbytý: odbytá domácí úlohaeine nachlässige Hausaufgabe

rozpracovat: rozpracovat domácí úkolmit der Hausaufgabe beginnen

tipovat: tipovat domácí za vítězeauf den Gastgeber als Sieger tippen

úloha: napsat domácí úlohudie Hausaufgabe schreiben

abgeben: Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?

durch sein: hovor. mit einer Hausaufgabe durch seinmít hotový domácí úkol

Frieden: den ehelichen/häuslichen Frieden störennarušovat manželský/domácí klid

Menge: in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb

tippen: auf den Sieg der Gastgeber tippentipovat na vítězství domácích

zeigen: seine Hausaufgabe der Lehrerin zeigenukázat učitelce svůj domácí úkol