Hlavní obsah

vězení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (věznice) das Gefängnisutéci z vězeníaus dem Gefängnis ausbrechen
  2. (trest) das Gefängnis, die Gefängnisstrafeodsoudit koho k pětiletému vězeníj-n zu fünf Jahren Gefängnis verurteilenpřen. domácí vězeníder Hausarrest

Vyskytuje se v

odsedět: Sie hat ein Jahr Gefängnis abgesessen.Odseděla si rok ve vězení.

po: bis an die Knie im Schnee steckenvězet ve sněhu až po kolena

uvrhnout: j-n ins Gefängnis werfenuvrhnout koho do vězení

vězet: Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.Zůstali jsme vězet na letišti.

za: Was steckt dahinter?Co za tím vězí?

zase: Wo steckt (d)er wieder?Kde zase vězí?

živořit: im Gefängnis vegetierenživořit ve vězení

Gefängnis: einen Feind ins Gefängnis bringendostat nepřítele do vězení

hierin: Hierin liegt das Problem.V tom vězí problém.

stecken: Wo steckst du wieder?Kde zase vězíš?

vězení: aus dem Gefängnis ausbrechenutéci z vězení