Hlavní obsah

schiffen

Vyskytuje se v

ausfahren: Das Schiff fuhr aus dem Hafen aus.Loď vyplula z přístavu.

ausmachen: ein Schiff am Horizont ausmachenrozeznat loď na horizontu

durchschwimmen: Das Schiff schwamm durch eine Schleuse durch.Loď proplula zdymadlem.

steuern: Das Schiff steuerte nach Osten.Loď mířila na východ.

überladen: einen Wagen/ein Schiff überladenpřetížit vůz/loď

odplout: Das Schiff ist abgefahren.Loď odplula.

přepravit: j-n mit dem Schiff hinüberbringenpřepravit koho lodí

roztříštit se: Das Schiff ist an einem Felsen zerschellt.Loď se roztříštila o skálu.

smést: Der Sturm hat ihn vom Schiff weggefegt.Bouře ho smetla z lodi.

vplout: Das Schiff ist in den Hafen eingelaufen.Loď vplula do přístavu.

zmítat: Der Wind schleuderte das Schiff hin und her.Vítr zmítal lodí.

Ratte: Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.Krysy opouštějí potápějící se loď.