Hlavní obsah

léto

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (roční období) der Sommerbabí létoder Altweibersommer
  2. (rok) das Jahrpřed dvěma letyvor zwei JahrenKolik je ti let?Wie alt bist du?po celá létajahrelang

Vyskytuje se v

balon: die Ballonfahrtlet balonem

chlapecký: die Jugendjahrechlapecká léta

klukovský: die Knabenjahreklukovská léta

krizový: die Krisenjahrekrizová léta

let: der Sturzfluglet střemhlav

léto: der Altweibersommerbabí léto

levný: der Billigfluglevný let

meziválečný: die Zwischenkriegsjahremeziválečná léta

nízkonákladový: der Billigflugnízkonákladový let

padesátý: fünfziger Jahre des 20. Jahrhundertspadesátá léta 20. století

přízemní: der Tieffluglet. přízemní let

rekordní: der Rekordflugrekordní let

učednický: die Lehrjahreučednická léta

vyhlídkový: der Rundflugvyhlídkový let

během: innerhalb dreier Jahre/von drei Jahrenběhem tří let

být: Er ist 24 Jahre alt.Je mu 24 let.

dvacátý: die zwanziger Jahredvacátá léta

jako: im Winter wie im Sommerv zimě jako v létě

kolik: Wie alt ist sie?Kolik je jí let?

minout: Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.Léto minulo a nastal podzim.

moc: Ich kenne ihn viele Jahre.Znám ho moc let.

nad, nade: Kinder über 12 Jahreděti nad 12 let

nahoru: ab zwanzig Jahrenod dvaceti let nahoru

naskočit: Die Zinsen sind während einiger Jahre angewachsen.Úroky během několika let naskočily.

několik: vor einigen Jahrenpřed několika lety

odmlčet se: Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.Po deseti letech koncertování se odmlčeli.

pobývat: jedes Jahr am Meer verbringenpobývat každé léto u moře

počátkem: anfangs der fünfziger Jahrepočátkem padesátých let

podvádět: Seit Jahren betrügt er seine Frau.Celá léta podvádí svou ženu.

pozdější: in späteren Jahrenv pozdějších letech

předloňský: vorletzter Sommerpředloňské léto

přístupný: Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben.Film je přístupný od 16 let.

působit: Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.Společnost působí na trhu už deset let.

rozvrhnout: das Studium auf sechs Jahre planenrozvrhnout si studium na šest let

se, si: Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.Ten dům se staví už pět let.

starší: Er ist zehn Jahre älter als ich.Je o deset let starší než já.

sto: vor fünfhundert Jahrenpřed pěti sty lety

takový: Es ist etwa zehn Jahre her.Je to takových deset let.

třicátý: die dreißiger Jahretřicátá léta

tu: Er lebt hier schon seit einigen Jahren.Žije tu už několik let.

uběhnout: Der Sommer ist schnell vergangen.Léto rychle uběhlo.

ubrat: j-n verjüngenubrat komu léta

údobí: eine Etappe von drei Jahrenúdobí tří let

uprostřed: mitten im Sommer, mittsommersuprostřed léta

vysychat: Der Bach trocknet jeden Sommer aus.Potok vysychá každé léto.

výše: für Kinder ab 6 Jahrepro děti od 6 let výše

vytipovat: Sie hat ihn richtig auf 30 Jahre geschätzt.Správně mu vytipovala 30 let.

začátek: zu Beginn der neunziger Jahrena začátku 90. let

zbohatnout: Er wurde vor fünf Jahren reich.Zbohatl před pěti lety.

zletilý: mit 18 volljährig werdenv 18 letech být zletilý

dobrý: in den besten Jahren/in der Blüte seiner Jahre seinbýt v nejlepších letech

mladší: Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.Dětem mladším 15 let vstup zakázán.

opice: hinterm Mond lebenexpr. být sto let za opicemi

binnen: etw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let

mit: mit 19 Jahren heiratenvdát se v 19 letech

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

von: im Alter von sechs Jahrenve věku šesti let

zwei: innerhalb zweier Jahrev průběhu dvou let

Alter: Er starb im Alter von 60 Jahren.Zemřel ve věku 60 let.

anfangs: anfangs der dreißiger Jahrepočátkem třicátých let

Blüte: přen., kniž. in der Blüte seiner Jahrev nejlepších letech

erst: Er ist erst 6 Jahre alt.Je mu teprve 6 let.

frei: Der Film ist ab 12 Jahren frei.Film je přístupný od 12 let.

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

her: Ich kenne ihn von der Schulzeit her.Znám ho od školních let.

innerhalb: innerhalb (von) drei Jahrenběhem tří let

Jahr: Sie ist 12 Jahre (alt).Je jí 12 (let).

knapp: Sie war knapp 10 Jahre alt.Bylo jí skoro 10 let.

schätzen: Ich schätze sie auf 25.Tipuji ji na 25 (let).

segnen: im gesegneten Alter von 90 Jahrenv požehnaném věku 90 let

sein: Wie alt bist du?Kolik je ti (let)?

Sommer: Sommer wie Winterv létě i v zimě, celý rok

Sommerzeit: zur Sommerzeitv létě

über: über achtzig Jahre alt seinmít už přes osmdesát let

vorbei: Der Sommer ist vorbei.Léto je pryč.

während: während des Sommersběhem léta

alt: Wie alt bist du?Kolik je ti let?

babí: der Altweibersommerbabí léto