Hlavní obsah

alt

Vyskytuje se v

mentální: ped. mentální věkmentales Alter

panna: stará pannaeine alte Jungfer

starý: starý mládenec(alter) Junggeselle

zákon: Starý zákonAltes Testament

bába: stará babaeine alte Schachtel

bezmocný: bezmocné stáříkraftloses Alter

blbnout: K stáru blbne.Mit dem Alter wird er dumm.

být: Je mu 24 let.Er ist 24 Jahre alt.

civilizace: starověké civilizacedie alten Zivilisationen

ctihodný: dožít se ctihodného věkuein respektables Alter erreichen

dávný: dávné vzpomínkyalte Erinnerungen

dočkat se: dočkat se dlouhého věkuein hohes Alter erreichen

dosáhnout: dosáhnout vysokého věkuein hohes Alter erreichen

dospělý: v dospělém věkuim erwachsenen Alter

kolik: Kolik je jí let?Wie alt ist sie?

kost: protáhnout staré kostidie alten Knochen strecken

křáp: To auto už je starý křáp.Das ist schon eine alte Kiste.

léto: Kolik je ti let?Wie alt bist du?

mistr: díla starých mistrůWerke alter Meister

mnohem: Byl mnohem starší než ona.Er war viel älter als sie.

moct: Může mu být tak 48.Er mag etwa 48 Jahre alt sein.

mrav: starý mravein alter Brauch

nemluvně: tříměsíční nemluvnědrei Monate altes Baby

nemnoho: nemnoho staršínicht viel älter

neurčitý: muž neurčitého věkuein Mann von unbestimmtem Alter

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

pokročilý: pokročilý věkfortgeschrittenes Alter

pozdní: v pozdním věkuim späten Alter

pravda: To je stará pravda.Das ist eine alte Wahrheit.

prořídnout: S přibývajícím věkem mu prořídly vlasy.Mit zunehmendem Alter hat sich sein Haar gelichtet.

přidržet se: přidržet se starých zvykůan alten Bräuchen festhalten

ruina: ruina starého hradudie Ruine der alten Burg

sesout se: Stará budova se sesula.Das alte Gebäude ist eingestürzt.

slábnout: Paměť starých lidí slábne.Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.

slepnout: Ve stáří začal slepnout.Im Alter fing er an, blind zu werden.

sova: Ty stará sůvo!Du alte Eule!

stárnout: Jeho auto stárne.Sein Auto wird alt.

starší: Je o deset let starší než já.Er ist zehn Jahre älter als ich.

stáří: Byli stejného stáří.Sie waren im gleichen Alter.

šarmantní: šarmantní starý pánein charmanter alter Herr

teprve: Je jim teprve 5 týdnů.Sie sind erst 5 Wochen alt.

uhádnout, uhodnout: Uhádla jeho věk.Sie erriet sein Alter.

uskromnit se: ve stáří se uskromnitsich im Alter einschränken

věk: od útlého věkuvon frühem Alter an

vyhrabat: Včera jsem vyhrabala staré fotky.Gestern habe ich die alten Fotos ausgegraben.

vykácet: vykácet staré lípyalte Linden fällen

vyřadit: vyřadit staré strojealte Maschinen aussondern

vysoký: dožít se vysokého věkuein hohes Alter erreichen

vyštrachat: vyštrachat staré dopisyalte Briefe hervorkramen

vytéct: Stará baterie vytekla.Die alte Batterie ist ausgelaufen.

z, ze: nejstarší z dětídas älteste von den Kindern

zahodit: zahodit staré šatyalte Kleidung wegwerfen

zaměnit: zaměnit starý nábytek za novýein altes Möbel durch ein neues ersetzen

zbláznit se: Ve stáří se zbláznil.Im Alter wurde er verrückt.

zůstat: Vše zůstalo při starém.Alles blieb beim Alten.

žrát: Starý vařič žere moc proudu.Der alte Kocher frisst viel Strom.

kvést: Láska kvete v každém věku.Die Liebe blüht in jedem Alter.

láska: Stará láska nerezaví.Alte Liebe rostet nicht.

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

písnička: To je stále ta stejná písnička.Es ist immer das alte Lied.

rána: jitřit čí rányj-s alte Wunden aufreißen

rezavět: Stará láska nerezaví.Alte Liebe rostet nicht.

ten, ta, to: Čím (je) starší, tím (je) hloupější.Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).

vesta: To je stará vesta!Das ist ein alter Hut!

zjitřit: zjitřit staré rányalte Wunden aufreißen

železo: přen. patřit do starého železazum alten Eisen gehören

als: starší než tyälter als du

anknüpfen: navázat na starý zvykan einen alten Brauch anknüpfen

desto: Čím je starší, tím je náročnější.Je älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie.

genug: dost starý/chytrýalt/klug genug

Kultur: kultura starých Inkůdie Kultur der alten Inkas

schulpflichtig: ve školou povinném věkuim schulpflichtigen Alter

Trott: vrátit se do starých kolejíin den alten Trott verfallen/zurückfallen

von: ve věku šesti letim Alter von sechs Jahren

werden: zestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit sealt/gesund/müde/zornig werden

wesentlich: být podstatně starší/mladšíwesentlich älter/jünger sein

Zeit: pověst ze starých časůeine Sage aus alter Zeit

zierlich: křehká stará dámaeine zierliche alte Dame

zu: příliš starýzu alt

abkaufen: (Od)Koupila od něho staré rádio.Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.

Alter: Je (zhruba) v mém věku.Er ist (ungefähr) in meinem Alter.

Ältere: Lucas Cranach staršíLucas Cranach der Ältere

Begleitung: Přišla v doprovodu staršího muže.Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.

beleben: oživit staré zvyky a obyčejealte Sitten und Gebräuche beleben

brechen: skoncovat se starým zvykemmit einer alten Gewohnheit brechen

Burg: ruiny starého hradudie Ruinen einer alten Burg

erst: Je mu teprve 6 let.Er ist erst 6 Jahre alt.

alt: staří i mladí všichniAlt und Jung

Garde: být (jedním) ze staré gardynoch (einer) von der alten Garde sein

gewohnt: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

Hase: starý mazák zkušenýein alter Hase

Herr: staří páni hráči nad 32 letAlte Herren

jung: staří i mladí všichniJung und Alt

Knacker: starý dědekalter Knacker

Schrot: z ryzího kovu poctivý a schopnývon altem/echtem Schrot und Korn

tun: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

festhalten: držet se starých zvykůan alten Gewohnheiten festhalten

Freund: starý přítelein alter Freund

Jahr: Je jí 12 (let).Sie ist 12 Jahre (alt).

je: Čím je člověk starší, tím je zkušenější.Je älter man wird, desto erfahrener wird man.

knapp: Bylo jí skoro 10 let.Sie war knapp 10 Jahre alt.

ob: Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.

Rückfall: návrat ke starým chybám/zvyklostemder Rückfall in alte Fehler/Gewohnheiten

Rückgriff: návrat ke starým metodámder Rückgriff auf alte Methoden

schnüffeln: Slídil ve starých dopisech své manželky.Er schnüffelte in alten Briefen seiner Frau.

segnen: v požehnaném věku 90 letim gesegneten Alter von 90 Jahren

sein: Kolik je ti (let)?Wie alt bist du?

Sitte: podle starých obyčejůnach alter Sitte

spuken: V tom starém domě straší.In dem alten Haus spukt es.

Studium: studium starých kulturdas Studium alter Kulturen

über: mít už přes osmdesát letüber achtzig Jahre alt sein

um: být o dva roky staršíum zwei Jahre älter sein

umfunktionieren: předělat starou továrnu na diskotékueine alte Fabrik zu einer/in eine Disko umfunktionieren

umwandeln: předělat starý mlýn na restauracialte Mühle in ein Restaurant umwandeln

unterbringen: dát staré křeslo do sklepaden alten Sessel im Keller unterbringen

vier: mít čtyři (roky)vier (Jahre alt) sein

belassen: nechat vše při starémalles beim Alten belassen